Postovi

Prikazuju se postovi od prosinac, 2020

Izrađen Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila“

Slika
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je tokom 2020. godine izradilo Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila” uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i Direktorata za vanredne situacije Vlade Crne Gore. Plan je izrađen shodno odredbama Zakona o zaštiti prirod, kao i na osnovu opštinskog Plana zaštite i spasavanja od požara na teritoriji opštine Tivat. Izrada i primjena Plana zaštite i spasavanja od požara za rezervat prirode Solila, neophodna je radi postizanja očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica koje žive u ovom rezervatu. U okviru analize mogućnosti nastajanja i širenja požara u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, uočena je mogućnost brzog širenja požara, nestajanje izvora hrane i staništa za ptice i druge životinje, kao i velika količina produkata sagorjevanja. S obzirom da je cijelo područje rezervata prekriveno niskom vegetacijom postoj

Fauna at the “Sharri” National Park at the mercy of hunting rifles and hounds

Slika
Kosovo still has not conducted proper research into the fauna at the Sharri National Park, where the ecological balance is being threatened by illegal hunting Author:  Baton Isniqi Alongside forest fires and environmental degradation, illegal hunting poses the greatest threat to the natural values of the Sharri National Park, which has been protected by law since 2002. Hunting is prohibited in protected areas in Kosovo, while the Law on Nature Protection does not allow any hunting without a justified reason. Furthermore, the spirit of the law prohibits animals in protected areas from being disturbed, caught, injured, or reduced, while it is also prohibited to catch or kill animals listed as a protected or wild species, apart from in specific circumstances in which permission must be obtained from the ministry. Illegal hunting in the Sharri National Park can lead to a decrease in the population of animal species within its natural habitat, and even to the danger of extinction for the sp

Utvrđivanje popisa o prisustvu i distribuciji invazivnih vrsta biljaka na teritoriji Crne Gore

Slika
Kao jedan od prioritetnih problema i potreba u oblasti zaštite životne sredine koje treba riješavati predstavlja širenje invazivnih stranih vrsta i njihovi negativni uticaji po prirodne i urbane ekosisteme. Invazija biljaka prepoznata je kao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema koji utiče na strukturu, sastav i funkciju prirodnih, poluprirodnih i urbanih ekosistema.   U cilju podrške u pripremi liste stranih i invazivnih stranih vrsta koje mogu izazvati zabrinutost i stvoriti negativne efekte po ekosisteme u Crnoj Gori, kao i doprinos u izradi Akcionog plana za borbu protiv stranih i invazivnih stranih vrsta, Parkovi Dinarida su započeli realizaciju projekta “ Utvrđivanje popisa o prisustvu i distribuciji invazivnih vrsta biljaka na teritoriji Crne Gore “ Ailanthus altissima autor:Marija Popović Projekat će uključivati desktop istraživanje u cilju definisanja liste stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka koje izazivaju zabrinutost po ekosisteme na teritoriji Crne Gore. Za in

ODRŽANA PRVA DISKUSIJA O ZAŠTITI KANJONA CVRCKE

Slika
  Članovi Planinarskog društva Vilenska vrela održali su javnu diskusiju u okviru projekta „Valorizacije, zaštite i promocije posebnih rezervata i parkova prirode opštine Kneževo“. Učesnici su bili predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, opštinskog katastra, Šumskog gazdnistva Čemernica i opštine Kneževo. Javna diskusija je održana u cilju zaštite kanjona rijeke Cvrcke, a svi relevantni subjekti su iznijeli svoje mišljenje koje korake treba preduzeti u narednom periodu. To su ljudi koji uzimaju učešće i imaju svoje uloge od pokretanja inicijative do realizacije, tačnije uspostavljanja parka prirode. “Zvanična inicijativa je Ministarstvu za prostorno uređenje dostavljena prije 20 dana, uz naznaku da je prostornim planom  RS do 2025. godine kanjonu Cvrcke predviđen poseban nivo zaštite i to status posebno zaštićenog dobra. Mi nastavljamo naše aktivnosti i na javnoj diskusiji postignut je dogovor da predstavnici Republičkog zavoda već u narodn

Zaštita prirode uz ekonomski razvoj

Slika
WWF kroz Plavi poslovni inkubator na Lastovu uvodi nove oblike poslovanja koji doprinose zaštiti prirode ZAGREB - Isključuje li zaštita prirode ekonomski razvoj? Sasvim suprotno, te je upravo to ideja WWF-ovog Plavog poslovnog inkubatora na Lastovu - jedinstveni spoj malog poduzetništva koji doprinosi zaštiti prirodi, a ujedno povećava kvalitetu života lokalne zajednice. Na ovaj način svjetska organizacija za zaštitu prirode pruža podršku lokalnom stanovništvu u razvoju poslovnih ideja, od samog začetka do, po prirodu i društvo odgovornog, ali i ekonomski održivog poslovanja. Ivica i Helena Lešić razvijaju ribolovni turizam   WWF je ovu inicijativu pokrenuo prošle godine u suradnji s tvrtkom Vertigo Lab iz Francuske, parkom prirode Lastovsko otočje, općinom Lastovo, Zadrugom za etično financiranje (ZEF) i Intrepid Travel grupom iz Australije. Temeljem javnog natječaja, za svoje mjesto u Plavom inkubatoru prijavljena je ukupno 21 poslovna ideja Lastova, a temeljem detaljne analize, orga

Климатске промене: сви можемо да помогнемо

Slika
Текст: Љиљана Илић и Сања Љумовић Климатске промене, некада сматране проблемом далекe будућности, постале су део наше садашњости. Из борбе против све бржих промена климе нико није изузет, а један од најважнијих задатака данашњице јесте да, поред глобалног уједињења држава и политичких споразума, сваки грађанин ову причу доживи као свој лични проблем, на који је у стању да утиче и као појединац – сам, али и удружен са другима. У тренутку када планетарна климатска криза достиже врхунац, разговарали смо са др Невеном Буђевац, психолошкињом, и др Владимиром Ђурђевићем, климатологом, о подизању свести и личној одговорности грађана када је реч о климатској акцији у нашем непосредном окружењу. РИЗИК ОД ТАЧКЕ БЕЗ ПОВРАТКА „Наша планета је у лошем стању, људи воде рат са природом, и то је равно самоубиству“, изјавио је недавно генерални секретар Уједињених нација, Антонио Гутереш, који је средином децембра председавао Самитом о климатској амбицији 2020 ( Climate Ambition Summit  2020 ). На овом

Është hapur Programi mbështetës për organizatat e shoqërisë civile, i zbatuar nga WWF Adria është hapur në kuadër të projektit “Zonat e mbrojtura për natyrën dhe njerëzit”

Slika
 Thirrja për aplikime për projektin është e hapur nga data 21 dhjetor 2020 deri në datën 29 janar 2021, në orën 12:00 të pasdites Programi i granteve të vogla ka për qëllim shoqatat dhe organizatat lokale që kontribuojnë në mbrojtjen e natyrës dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura (ZM) në rajonin tonë dhe kanë për qëllim përmirësimin e monitorimit të përdorimit të paqëndrueshëm të burimeve natyrore në dhe rreth zonave të mbrojtura. Kush mund të aplikojë? Për të marrë pjesë në program, mund të aplikojnë organizatat e shoqërisë civile (p.sh. shoqatat mjedisore, shoqatat e të rinjve, shoqatat e grave, shoqatat e alpinistëve, media lokale) që kanë statusin e personit juridik, të cilat kanë mundësi që vetvetiu ta zbatojnë projektin dhe që veprojnë në Kosovë. Cilat janë aktivitetet që mbështesim ne? Projektpropozimi mund të përfshijë aktivitetet e mëposhtme brenda në zonat e mbrojtura dhe rreth tyre (aktualisht me statusin e zonës së mbrojtur, në procesin e fitimit të status

Отворена е Програмата за поддршка на граѓанските организации што ја спроведува WWF Adria, во рамките на проектот „Заштитени подрачја за природата и луѓето“

Slika
 Повикот за пријави за проекти е отворен од 21.12.2020 година. до 29.01. 2021 година во 12 часот Отворена е Програмата за поддршка на граѓанските организации што ја спроведува WWF Adria, во рамките на проектот „Заштитени подрачја за природата и луѓето“.  Програмата за мали грантови е наменета за локални здруженија/ организации кои придонесуваат кон заштитата на природата и зачувување на заштитените подрачја (ЗП) во нашиот регион, а е насочена кон подобрување на мониторингот на неодржливото користење на природните ресурси во и околу заштитените подрачја. Кој може да се пријави? За учество во програмата можат да аплицираат невладини и непрофитни организации, граѓански организации (на пр. Здруженија за заштита на животната средина, младински здруженија, здруженија на жени, планинарски здруженија, локални медиуми) кои имаат статус на правно лице, кои што самите ќе го спроведат проектот и кои што работат во Северна Македонија. Кои активности ги поддржуваме? Предложен

Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi WWF Adria, u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”

Slika
Poziv za prijavu projekata otvoren je do 29. januara 2021. u 12 časova Program malih grantova namenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koji doprinose zaštiti prirode i očuvanju zaštićenih područja (ZP) u našem regionu, a usmereni su ka poboljšanju praćenja neodrživog korišćenja prirodnih resursa u i oko zaštićenih područja.  Ko može da se prijavi? Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da same sprovode projekat i deluju na teritoriji Srbije. Koje aktivnosti podržavamo? Predloženi projekat može uključiti sledeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih): 1. Prikupljanje i analiza dokumentacije u vezi sa  ilegalnim i neodrživim praksama, uspostavljanje sistema praćenja ne-održivih praksi (npr. monitoring protokola za šumarstvo, ilegalni lov, ilegalnu gradnju); 2.
Slika
Nakon 60 godina pojavio se vuk na Papuku. Pogledajte snimak koji potvrđuje da se zaista radi o prvom pravom dokazu da se u ovo mjesto vratila ova divlja životinja  Video Nakon obavljenih analiza snimki koje su nastale početkom studenog ove godine na kamerama Čuvarske službe Parka prirode Papuk sa sigurnošću možemo reći da je na području Parka nakon više od 60 godina zabilježena prisutnost vuka. Iako u proteklom razdoblju na području Papuka osim priča o pojavljivanju vuka i nekom izvršenom nezakonitom odstrelu nitko nije zabilježio opažanje, odnosno poslao podatak koji bi ukazivao na pojavnost ili prisutnost vuka, ovom snimkom, potvrdili su brojni stručnjaci, doista se radi o prvom pravom dokazu da je Papuk mjesto na koje se vuk vratio. Kako bi istražili teren i započeli sa praćenjem znakova pojavnosti vuka, Čuvarska služba Parka prirode Papuk, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu or

NAJRANIJE GNIJEŽĐENJE PELIKANA U ISTORIJI ISTRAŽIVANJA U NP SKADARSKO JEZERO

Slika
Foto: Javno preduzece za Nacionalne parkove Crne Gore; Gniježđenje pelikana na Skadarskom jezeru, decembar 2020   Ornitolozi Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i Prirodnjačkog muzeja su danas (17.12.2020.) u Specijalnom rezervatu uočili zanimljivu pojavu koja do sada nije zabilježena kada je u pitanju ponašanje pelikana, a tiče se neobično ranog polaganja jaja, odnosno početka gniježđenja ove harizmatične vrste Skadarskog jezera. „Do sada nismo imali situaciju da ova vrsta gnijezdi prije januara mjeseca. Pelikan, simbol ovog Nacionalnog parka je i inače najranija gnjezdarica na Skadarskom jezeru, ali nas je pojava gniježđenja u ovom periodu i prekrasni prizor brojnih pelikana na postavljenim platformama sve lijepo iznenadio. Svakako, ovaj podatak koji je u vezi sa ponašanjem vrste, a do sada nije bio registrovan, posebno će se pratiti u narednom periodu,” kazala je mr Nela Vešović Dubak . Foto: JPNPCG; Skadarsko jezero Takođe, u okviru programskih aktivnosti danas je

Đerdap proglašen za međunarodno značajno vlažno područje

Slika
Sekretarijat Ramsarske konvencije (Konvencije o vlažnim područjima) usvojio je nominaciju Đerdapa za upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih staništa. Nominaciju je koordiniralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, na osnovu nominacione studije koju je uradio Zavod za zaštitu prirode Srbije.  Đerdap je 11. područje u Srbiji koje je proglašeno za međunarodno značajno vlažno područje. Nakon poslednjih izmena i dopuna podataka o biodiverzitetu koje je Zavod uradio 2019. godine, u skladu sa zahtevima Sekretarijata Ramsarske konvencije, Republika Srbija je sredinom ove godine, na osnovu odluke Vlade i zvanično podnela nominaciju za proglašenje Područja Đerdapa za Ramsarsko područje, jedanaesto u našoj zemlji. Ovim proglašenjem je područje Nacionalnog parka Đerdap steklo još jedan vid međunarodne zaštite, nakon proglašenja za Geopark, takođe u ovoj godini. Ramsarska kovencija (The Convention on Wetlands) odnosi se na zaštitu močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao st