Poziv za mlade: Omladinski kamp za zeleni Lovćen


Aktivna zonaNacionalni park Lovćen i Izviđački klub ,,EHO’’ pozivaju mlade da se pridruže ,,Omladinskom kampu za zeleni Lovćen’’ koji organizuju u okviru ,,Inicijative za zeleni Lovćen’’ sa ciljem pozelenjavanja površina u nacionanom parku Lovćen.

Ciljevi Kampa:
Omladinski kamp ima za cilj da okupi 30 mladih (od 18 do 35 godina) iz cijele Crne Gore i istima predstavi nacionalni park, njegova bogatstva flore i faune, te kulturno-istorijski značaj Lovćena za Crnu Goru. Učesnici/ce Kampa će biti u prilici da obiđu više lokaliteta u okviru nacionalnog parka (Ivanova korita, vrh Babina glava, mauzolej i dr.), učestvuju u akcijama čišćenja, uspostave kontakte i poznanstva za ostalim učesnicima/cama Kampa i samim učešćem doniraju sredstva za nabavku sadnica javora i bukve namijenjenih pozelenjavanju Lovćena.

Lokacija i datum:
Kamp će biti smješten na Ivanovim koritima i biće organizovan u periodu od 12. do 15. avgusta 2019. godine.

Smještaj i ishrana:
Smještaj za učesnike/ce je obezbijeđen u šatorima za kampovanje (šator za tri-četiri osobe), sa vrećama za spavanje, a kamp će biti podignut u u blizini odmarališta JU ,,Lovćen-Bečići'', u okviru kojeg će biti obezbijeđen ručak za svakog od učesnika/ca, dok će ostala dva dnevna obroka biti pripremana u okviru kampa. Kamp će biti podignut od strane organizatora.

Cijena učešća/donacije:
Cijena učešća iznosi 30,00 eura po učesniku/ci, od čega će polovina sredstava biti namijenjena troškovima organizovanja kampa, a druga polovina za nabavku sadnica javora i bukve. Sredstva u iznosu od 15,00 eura, za potvrdu učešća, neophodno je platiti najkasnije sedmicu dana prije organizovanja Kampa, odnosno do 05.08.2019. godine, na žiro račun organizacije: 550-10013-17.

Prevoz:
Dolazak na Cetinje je predviđen najkasnije do 15h (12.08.2019.godine), dok će sa autobuske stanice biti organizovan prevoz do Ivanovih korita i nazad. Troškovi prevoza od grada iz kojeg učesnici/ce dolaze do Cetinja neće biti refundirani.

Način prijave i rok:
Mladi od 18 do 35 godina se za učešće mogu prijaviti putem PRIJAVNOG FORMULARA.

Više o Inicijativi:
Inicijativu za zeleni Lovćen su pokrenuli Aktivna zona i Nacionali park Lovćen, sa ciljem prikupljanja 10 hiljada eura, namijenjenih nabavci sadnica javora i bukve, odnosno pozelenjavanju požarom uništenih djelova nacionalnog parka. Inicijativi se pridružio veliki broj organizacija civilnog društva: Savez izviđača Crne Gore, Izviđaki klub ,,Eho'', Planinarski klub ,,Soko''; kao i preduzeća: Turistička organizacija Prijestonice Cetinje, DOO Komunalno Cetinje, RTV Cetinje, te JU ,,Lovćen - Bečići''.
Planirano je da se pomenuta sredstva prikupe uz pomoć građana (učešćem u akcijama prikupljanja sredstava, doniranjem u donatorskim kutijama); uz pomoć privrednika, putem žiro računa 550-10013-17, kao i drugim vidovima. Akcije sađenja su planirane za oktobar tekuće godine.

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Završeni 7. Dani zime na Kozari

НП Копаоник - ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У АКЦИЈИ „Очистимо Копаоник“

УНДП со најдобри експерти ќе го подобрува управувањето со заштитените подрачја во Македонија