Postovi

Prikazuju se postovi od veljača, 2014

U organizaciji WWF-a održane još dve radionice procene vrednosti zaštićenih područja NP Kopaonik i NP Tara

Slika
Procena vrednosti zaštićenih područja na Tari Kao deo regionalnog projekta Parkovi Dinarskog luka, WWF tim je u Srbiji organizovao dve radionice za procenu vrednosti zaštićenih područja 25. i 27. februara i to u NP Tara i NP Kopaonik. Na radionicama je učestvovalo ukupno 56 predstavnika zainteresovanih strana uključujući predstavnike parkova, mesnih zajednica, kancelarija za mlade, udruženja lovaca, predstavnike uslužnih delatnosti, privatne vlasnike šuma u parkovima. U radionici na Tari učestvovao je i gospodin Vladimir Nikolić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Kako vrednovati zaštićeno područje jedno je od pitanja koje sve češće zanima zaposlene zaštićenih područja, ali i lokalne zajendice koje se nalaze u ovi područjima. Kroz primer WWF projekta „Parkovi Dinarskog luka“ procenuje se vrednost i dobrobit mnogih parkova u regionu. Sa namerom da odgovori na problem metodologije za procenu vrednosti zaštićenih područja, WWF je do sada sada sproveo ukupno 23 radionice za predstavn

Procjena vrijednosti i dobrobiti Parka prirode Lonjsko polje

Slika
U okviru regionalnog projekta Parkovi Dinarskog luka, WWF tim je u srijedu, 12. veljače, organizirao radionicu za procjenu dobrobiti zaštićenih područja u Parku prirode Lonjsko polje. Pridružile su se predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode, gospođe Marijana Jurić i Biljana Opačić. Dosad je održano 20 radionica za predstavnike nacionalnih parkova, parkova prirode i njihovih dionika u šest zemalja regije (Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija i Srbija). Provedba ove metodologije omogućuje prikupljanje informacija o ukupnoj vrijednosti nacionalnih parkova i parkova prirode u regiji, ne samo s ekonomske i turističke točke gledanja, već i iz društvenog, kulturnog i prije svega ekološkog aspekata, za usluge i resurse koje parkovi imaju za ponuditi i razviti. Unatoč poplavama i jakoj kiši odazvalo se 35 dionika parka iz različitih sektora. Svojim komentarima i prijedlozima doprinijeli su da saznamo kako je i k

NPCG i NLB Montenegrobanka pokrenuli sajt za osnovce

Nacionalni parkovi Crne Gore u saradnji sa NLB Montenegrobankom pokrenuli su u okviru projekta “Obradujmo prirodu“ internet stranicu www.obradujmoprirodu.me namijenjenu djeci školskog uzrasta, ali i njihovim nastavnicima. Svi zainteresovani na tom sajtu mogu dobiti potrebne informacije o biodiverzitetu pet crnogorskih Nacionalnih parkova, održivom korišćenju resursa i njihovoj valorizaciji. Djeca na sajtu imaju pristup fotografijama sa časova u prirodi, edukativnim listovima u PDF formatu koji se mogu štampati i dalje koristiti u nastavi, ali i da pronađu interesantne stripove i igrice. Partnerski angažman Nacionalnih parkova Crne Gore i NLB Montenegrobanke ima za cilj podizanje ekološke svijesti kod najmlađih o vrijednosti i značaju biodiverziteta NPCG, kao i razvijanje odgovarajućeg stava prema prirodi kroz aktivno učešće u njenoj zaštiti i unaprijeđenju. Ciljne grupe projekta su prvenstveno učenici osnovnih škola, a pokretanju sajta prethodio je boravak 250 učenika iz pet crnogor

Stabilna brojnost populacije ptica na najvećem jezeru na Balkanu

Slika
Tokom redovnog zimskog brojanja ptica u januaru 2014. u Nacionalnom parku Skadarsko jezero ornitolozi su utvrdili da u na tom području boravi preko 88.000. ptica, što predstavlja približno stanje u odnosu na prošlu godinu. Najveći broj ptica koje su prisutne na Skadarskom jezeru činile su vrste: baljoška (67.963), vranac (9.126), mali kormoran (2.691), glavoč (2.275), obični galeb (1.908), ćubasti gnjurac (1.749). Specijalistica ornitologije iz NPCG Nela Vešović Dubak kazala je da je utvrđeno je i da na jezeru u zimskom periodu boravi oko 20 parova koji u vrijeme utvrđivanja broja zimujućih vrsta počinju i sa gniježđenjem. “U odnosu na prošlu godinu, populacija baljoški ima sličnu brojnost, vranac i glavoč u odnosu na prošlogodišnje rezultate pokazuju smanjeni trend brojnosti za oko 30 odsto. U odnosu na 2009. godinu kada je zabilježen drastičan pad vodenih vrsta koje su zimovale na Skadarskom jezeru posljednje tri godine pokazuju uzlazni trend”, navela je ona. Ekipu ornitologa koja

NPCG pokrenuli novine za lokalno stanovništvo

Slika
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore objavilo je prvi broj Lista Crnogorski nacionalni parkovi koji je prevashodno namijenjen mjesnom stanovništvu koje živi ili gravitira prostorima nacionalnih parkova, kao i svim ključnim subjektima koji su u neposrednoj vezi sa upravljanjem, zaštitom i promocijom Parkova. List će izlaziti svaka tri mjeseca sa temama vezanim za turizam, projekte, zaštitu flore i faune, ali i sa interesantim pričama o dobrim domaćinima i njihovim životima, ljepotama katuna, dolova, ribarskih naselja, dolina i planinskih vrhova. Cilj nam je da ovim putem predstavimo prirodne i kulturne vrijednosti Durmitora, Biogradske gore, Lovćena, Skadarskog jezera i Prokletija, ali i da čujemo glas građana koji žive na teritoriji kojom upravljaju Nacionalni parkovi Crne Gore. List je dostupan na zvaničnom sajtu NPCG i na linku: http://issuu.com/npcg/docs/crnogorski_nacionalni_parkovi

IRF 3rd European Rangers training seminar

Dragi prijatelji, želimo Vas obavijestiti kako je aktivirana web stranica: www.ranger.brijuni.hr

Vlast popustila: Odustaje se od gradnje hidroelektrana na području NP Sutjeska

Prenosimo vijest s http://www.6yka.com/novost/50729/vlast-popustila-odustaje-se-od-gradnje-hidroelektrana-na-podrucju-np-sutjeska: Nakon predugog ignorisanja stavova javnosti, civilnog sektora, naučnika i lokalnog stanovništva, ovo je itekako ohrabrujući korak”, rekla je za BUKU Nataša Crnković, predsjednica Centra za životnu sredinu. Na dnevnom redu Narodne skupštine RS juče je bilo najavljeno razmatranje dokumenta, kojim se predviđa gradnja malih hidroelektrana na području NP Sutjeska. Klub poslanika SNSD-a zatražio je od Vlade RS povlačenje tog prijedloga iz skupštinske procedure, zbog mogućih negativnih posljedica na biljni i životinjski svijet. Veljko Marić, poslanik SNSD-a u NSRS rekao je da je Nacionalni park Sutjeska dragulj prirode Republike Srpske, koji se mora maksimalno zaštititi. „Nacionalni park Sutjeska je jedan unikat koji ostaje i ne bi se trebao planom, niti bilo kojim aktivnostima narušiti. Tamo nije potrebna nikakva izgradnja, dogradnja, već treba sačuvati i ma