Postovi

Prikazuju se postovi od siječanj, 2013

Bjeshket e Nemuna, second National Park in Kosovo

Slika
Bjeshket 24/12/2012 - By approved law for National Park “Bjeshkët e Nemuna", Kosovo has one more protected area with status of National Park. This is National Park “Bjeshkët e Nemuna” which includes the area within 62.488 ha and located in the territory of Gjakova, Junik, Peja, Deçan and Istog municipalities. The territory decrated National Park, is known with rare nature values, large number of important forest ecosystem, important habitats of rare species, and reach characteristic of hydrology, geomorphology and landscape which have an science, educative – educational and tourism-recreational importance. In this park, by law are placed strict regimes according of first zone (part of territory with extraordinary characteristic of nature, and other nature values where the activities are not exercised to the protection purpose; second zone (part of territory which is characterized with ecosystems and other nature values, activities may be carried out are not inconsistent with

Donošenje zakonske regultative kojom se uređuju postojeći nacionalni parkovi u Republici Srpskoj

Slika
Gola planina, NP Kozara Novi podaci o površinama i teritorijalna rasprostranjenost po opštinama-gradovima su osnovne izmjene koje se odnose na postojeće nacionalne parkove u Republici Srpskoj.  Nacionalni park Sutjeska prostire se na području opština Foča, Gacko i Kalinovik u ukupnoj površini od 16.052,34 hektara, dok Nacionalni park Kozara zahvata područje grada Prijedor te opština Gradiška i Kozarska Dubica u ukupnoj površini od 3.907,54 hektara. Ovi podaci utvrđeni su Zakonom o Nacionalnom parku „Sutjeska“ (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/12) i Zakonom o Nacionalnom parku „Kozara“(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 121/12) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske krajem 2012. godine. Donošenje posebnih zakona o nacionalnim parkovima propisano je Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/10) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 50/02, 34/08 i 59/08). Ovim zakonskim aktima precizi

Utvrđen zimski cenzus populacija vodenih ptica (IWC) u NP Skadarsko jezero za 2013. godinu - Izbrojano 89.195 ptica -

Slika
U Nacionalnom parku Skadarsko jezero ornitolozi su utvrdili zimski cenzus populacija vodenih ptica (IWC) za 2013. godinu. Oni su na već definisanim lokacijama i po utvrđenim maršrutama, tokom tri dana, počevši od 12. januara, utvrdili da je u ovom Nacionalnom parku prisutno 89.195 ptica. Rezultati ovogodišnjeg preliminarnog januarskog prebrojavanja ptica koje je vršeno u otežanim uslovima, pod jakim vjetrom i talasima, ukazuju da je pelikana (Pelicanus crispus) više nego ranijih godina u toku zimovanja, odnosno da ih je 60, kao i da su se nakon 15 godina ponovo vratile divlje guske (Anser anser) i da ih je primjećeno 14. Ističemo da su ovo podaci iz Preliminarnog izvještaja, dok će, za deset dana, ornitolozi angažovani na zimskom prebrojavanju ptica, analizirati dobijene podatke i uporediti ih sa podacima iz prethodnih godina. U Konačnom izvještaju izvršiće se stručna interpretacija kojom će se predložiti mjere zaštite. Za utvrđivanje zimskog cenzusa najoptimalniji period je sredina

Montenegro wants to host II Dinaric Arc Parks International Conference

Slika
Meeting in PI NP of Montenegro  Dinaric Arc Parks project team spent two days with the key people from the protected areas in Montenegro. Our hosts from Public Institution National Parks of Montenegro, Director Zoran Mrdak and DAP project coordinator Veselin Luburić, organized several meetings for us. The main goal of those meetings was to convince us that Montenegro is an ideal and the best choice for this year’s Dinaric Arc Parks Regional conference, since Montenegro is the only ecological (declared) country in the region. First we met with the directors of National Parks Lovćen, Biogradska gora, Durmitor and Skadar lake, with professional managers and with some employees from the National Parks of Montenegro. Unfortunately, we didn’t have chance to met director of the National park Durmitor, because he was unable to attend, but we are convinced that his colleagues who were present will transfer to him all the topics that were discussed. We presented Dinaric Arc Parks p

Crna Gora želi domaćinstvo 2. Međunarodne konferencije Parkovi Dinarskog luka

Slika
Sastanak u JP Nacionalni parkovi Crne Gore Projektni tim Parkova Dinarskog luka proveo je dva dana s ključnim osobama zaštićenih područja u Crnoj Gori. Naši domaćini iz JP Nacionalni parkovi Crne Gore, direktor Zoran Mrdak i projektni koordinator Veselin Luburić  organizirali su nam nekoliko sastanaka, a glavni cilj bio im je uvjeriti nas da je Crna Gora idealan i najbolji izbor da se ovogodišnja Međunarodna konferencija Parkovi Dinarskog luka održi upravo u jedinoj ekološkoj zemlji u regiji. Najprije smo se sastali s direktorima nacionalnih parkova Lovćen, Biogradska gora, Durmitor i Skadarsko jezero, te stručnim voditeljima i još nekim djelatnicima iz Nacionalnih parkova Crne Gore. Nismo se nažalost susreli s direktorom NP Prokletje koji nije bio u mogućnosti doći na sastanak, no uvjereni smo da će mu kolege prenijeti sve o čemu smo pričali. Za one koji se nisu dosad susreli s projektom, predstavili smo Parkove Dinarskog luka , objasnili sva tri cilja (umrežavanje, edukacija

Natura 2000 monitoring - radionica u Welsu, UK

Poštovani, U martu ove godine biti će održana radionica o praćenju stanja vrsta i staništa unutar mreže Natura 2000. Rok za prijavu je 31- januar, a za detaljne informacije i potrebne dokumente javite se na E-mail: msubasic@wwf.panda.org Andrea