Postovi

Prikazuju se postovi od prosinac, 2012

Povećani broj zaštićenih područja pokriva petinu europskog kopna

Slika
Više od 21% kopna unutar 39 zemalja koje surađuju s Europskom agencijom za okoliš (EEA) spada pod neku vrstu zaštite. Međutim, prema novom izvješću EEA, samo 4% morskih površina s kojim upravljaju zemlje članice Europske unije, uključeno je u mrežu zaštićenih područja Natura 2000. Zaštićena područja od velike su važnosti za biološku raznolikost i vitalna za zaštitu nekih od najugroženijih europskih vrsta. Zaštićena područja mogu imati veoma različit opseg ljudskog djelovanja koje je dopušteno unutar njih. Tako je na primjer, u jednima dopuštena gradnja ljudskih nastambi, ribolov, lov i industrija, dok su druga potpuno zatvorena za ljudsku intervenciju. "Europa ima dalekosežne mreže zaštićenih područja koje mogu pružiti utočište nekima od najugroženijih vrsta," rekla je izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade. "No, unatoč velikom porastu zaštićenih područja u posljednjih nekoliko godina, mnoge europske vrste i dalje su suočene s neizvjesnom budućnošću. Sta

WWF workshop about climate changes adaptation in Medvednica Nature Park

Slika
Climate changes adaptation workshop Climate changes have already evidently changed the environment in which ecosystems, biodiversity and people mutually affect each other. Global non-governmental organisation for nature conservation WWF gives a special significance to understanding of climate changes and through the project “Dinaric Arc Parks” it organized a workshop about climate changes adaptation. The workshop took place on December 3 and 4, 2012 on Sljeme in Medvednica Nature Park in Zagreb, Croatia. More than 60 participants (mostly the staff from Slovenian and Croatian parks) attended the lectures of Shaun Marty and Ryan Barlett from WWW US who shared the way in which climate changes affect nature conservation and what are the aims of the existing and future development. Another aim of the workshop was to understand the terms such as “climate variability”, “vulnerability”, “the influence of climate changes” and “adjustment”, how the adjustment differs from the actual appr

WWF-ova radionica o prilagodbi klimatskim promjenama u PP Medvednica

Slika
Radionica o klimatskim promjenama Klimatske promijene već sada evidentno mijenjaju okoliš u kojem ekosustavi, biološka raznolikost i stanovništvo međusobno utječu jedni na druge. Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode WWF daje posebnu važnost razumijevanju klimatskih promjena te je kroz projekt „Parkovi Dinarskog luka“ organizirala radionicu o prilagodbi klimatskim promjenama. Radionica je održana 3. i 4.12. 2012. na Sljemenu u Parku prirode Medvednica u Zagrebu, Hrvatska. Više od 60 sudionika radionice, uglavnom djelatnici parkova iz Hrvatske i Slovenije, slušalo je predavanja Shauna Martina i Ryana Barletta iz WWF US koji su prenijeli na koji način klimatske promjene utječu na očuvanje prirode, te koji su ciljevi za sadašnji razvoj i razvoj u budućnosti. Razumjeti pojmove poput „klimatska promjenjivost“, „ranjivost“, „utjecaji klimatskih promjena“ i „prilagodba“, te kako se prilagodba razlikuje od sadašnjeg pristupa rješavanju problema vezanih za klimatske promjen

New office of Krka National Park in Drniš

Slika
The new office in Drniš The new office of the Public Institute of Krka National Park in Drniš was officially opened to the public on November 14, 2012. The office of the Public Institute of Krka National Park in Drniš is located in the Divnić Palace, a protected cultural monument in the historical town core that was built during the 18th and 19th century. The opening of a new Krka National Park office in Drniš coincides with the celebration of 150 years of tourism at Roški Slap, one of the Krka River's most famous waterfalls. The Drniš office represents a strategic point for validation of the upper-course area of the park and all the localities situated in that area: Roški slap, the Krka Monastery, the imperial lookouts at the Manojlovac fall, the lookout at the Brljan falls, the Burnum archaeological site and archaeological collection at Puljani. All the localities featured in the tourism offer of Krka National Park, its natural phenomena, wealth of flora and fauna, cultu

Drniška ispostava NP Krka

Slika
Nova ispostava Javne ustanove Nacionalni park Krka svečano je otvorena 14. studenoga 2012. u Drnišu. Smještena je u palači Divnić – zaštićenom spomeniku kulture u povijesnoj jezgri grada formiranoj u 18. i 19. stoljeću. Otvaranje ispostave Nacionalnog parka Krka u Drnišu podudara se s obilježavanjem sto pedeset godina turizma na Roškom slapu, jednom od najpoznatijih slapova na rijeci Krki. Drniška ispostava NP Krka predstavlja stratešku točku za valorizaciju uzvodnog dijela Parka i svih lokaliteta koji se na tom području nalaze: Roškoga slapa, manastira Krka, carskog vidikovca na Manojlovačkim slapovima, vidikovca na slapu Brljanu, arheološkog nalazišta Burnum i arheološke zbirke u Puljanima. Palaća Divnić u 19. stoljeću Svi lokaliteti koji se nalaze u turističkoj ponudi NP Krka, njegovi prirodni fenomeni, bogatstvo flore i faune, kulturnopovijesna baština, sve publikacije koje je ustanova objavila i manifestacije koje je organizirala predstavljeni su u stalnom postavu izlož

Kiki went away, Brionko arrived

Slika
Kiki the sea turtle (c) Goran Šafarek After three years in the Sea turtle recovery centre and more than two months of successful rehabilitation in Brijuni National Park ZOO, Kiki the sea turtle was set free to the sea in October. After a detailed examination the veterinarians stated that Kiki completely recovered and that he was ready for the return to his natural habitat. As the first sea turtle that arrived to Brijuni, Kiki is an excellent start of the cooperation with the the Sea turtle recovery centre in Pula. Kiki returns to his natural habitat After Kiki the new guest arrived to Brijuni – Brijunko, a loggerhead sea turtle that was found in the Brijuni aquatorium in the Vranjak cove on June 13, 2012. He was immediately transferred to the Sea turtle recovery centre due to the veterinarian care of his incurable right fore-flipper injury. In the end, after the veterinary examination, Brionko’s fore-flipper was amputated.  He was recoveringfor four months in the recovery

Kiki otišao, Brionko stigao

Slika
Kiki (c) Goran Šafarek Nakon tri godine provedene u Centru za oporavak morskih kornjača i više od dva mjeseca provedenih na uspješnoj rehabilitaciji u zoološkom vrtu Nacionalnog parka Brijuni, morska kornjača Kiki puštena je u listopadu u more. Poslije detaljnog pregleda veterinari su utvrdili da se Kiki u potpunosti oporavio i da je spreman za povratak u svoje prirodno stanište. Kiki je, kao prva morska kornjača koja je došla na Brijune, odličan početak suradnje sa Centrom za oporavak morskih kornjača iz Pule. Puštanje Kikija u Uvali Slana Nakon njega na Brijune je stigao novi gost - Brionko. Radi se o glavatoj želvi koja je 13.06.2012. nađena u brijunskom akvatoriju u uvali Vranjak i odmah premještena u Centar za oporavak morskih kornjača radi zbrinjavanja neizlječive ozljede na prednjoj desnoj peraji koja je naposljetku, nakon pregleda veterinara, amputirana. Brionko se četiri mjeseca oporavljao u Centru, a krajem rujna je prebačen u veći bazen Nacionalnog parka Brijuni.

Kada se zaštita prirode i granice preklope

Slika
Publikaciju objavljuju IUCN, WWF i SNV Nova publikacija Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) pokazuje na koji način akcije prekograničnog očuvanja prirode u Dinarskom luku jugoistočne Evrope, pomažu u zaštiti bogatog biodiverziteta regiona i predstavljaju novu priliku za razvitak prekograničnog partnerstva u regionu. Nova knjiga, „Iniciranje efektivnog prekograničnog očuvanja životne sredine: Praktični vodič nastao na osnovu iskustva iz Dinarskog luka“, izdvaja najsvetlije tačke prekogranične saradnje u regionu Dinarskog luka, koji se prostire od Trsta u Italiji do Tirane u Albaniji i pokriva veliki deo Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Studija pokazuje kako je ovakav pristup ojačao prekograničnu saradnju u regionu i unapredio zaštitu prirode i održivi razvoj. “Prekogranično očuvanje životne sredine je dugoročna trka koja zahteva puno posvećenosti, dobre volje i uzajamnog razumevanja. Zauzvrat, ona može da nam donese jasne i konkretne rezultate koji pre

When conservation and borders coincide

Slika
The book was published by IUCN, WWF and SNV A new publication by IUCN shows how transboundary conservation action in South-East Europe’s Dinaric Arc helps protect the region’s rich biodiversity and introduces an innovative tool which helps develop cross-border partnerships.The new book, Initiating effective transboundary conservation: A practitioner’s guideline based on the experience from the Dinaric Arc, highlights examples of cooperation across borders in the Dinaric Arc area – a region in South-Eastern Europe stretching from Trieste, Italy to Tirana, Albania and covering large areas of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. It shows how this approach to conserving nature has advanced the region’s unity in terms of conservation and sustainable development, while strengthening regional partnerships. “Transboundary conservation is a long-run race which requires a lot of dedication, goodwill and mutual understanding. In return, it can bring clear and concrete

Okrugli stol o upravljanju vodenim sustavom vranskog jezera

Slika
Vransko jezero Dana 6. i 7. studenog 2012. godine u Biogradu n/m, u organizaciji Javne ustanove Park prirode Vransko jezero održan je Okrugli stol na temu upravljanja vodenim sustavom Vranskog jezera u Dalmaciji. Problemska tema Okruglog stola bila je upravljanje vodenim sustavom Vranskog jezera u kontekstu recentno učestalih sušnih razdoblja te u svjetlu posljedica koje su ekstremne sušne prilike nanijele ekosustavu Vranskog jezera. Okupilo se više od 30 stručnjaka i znanstvenika iz područja gospodarenja vodama, hidrologije, hidrogeologije, ekologije, agronomije i upravljanja zaštićenim područjima, a formiran je i stručni savjet za upravljanje vodenim sustavom Vranskog jezera, čija je uloga pružati stručnu potporu u pitanjima planiranja i provedbe upravljačkih akcija. Okrugli stol u JU PP Vransko jezero Važniji zaključci Okuglog stola su da je Vransko jezero tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja izravno ugroženo smanjenim dotokom slatke vode i posljedičnim prodorom morske v

The Round Table Conference dealing with the water system management of Lake Vrana

Slika
Lake Vrana  The Round Table dealing with the matter of the water system management of Lake Vrana in Dalmatia was organized on November 6 and 7, 2012 in Biograd by the Public Institute of Lake Vrana Nature Park. The problem topic of the Round Table was the water system management of Lake Vrana in the context of recently frequent dry spells and in the light of the after effects by which extreme dry spells harmed the Vrana Lake ecosystem. More than 30 experts and scientists from the areas of water management, hydrology, hydrogeology, ecology, agronomics and protected areas management assembled. The advisory for the water system management of Lake Vrana was also formed. Its role is to give an expert support in the questions of planning and implementation of the management activities. Round table One of the more important conclusions of the Round Table is that Lake Vrana is directly endangered during dry spells by the decreased flow of fresh water and by the consequential leak

Austrijski ORF radio u Nacionalnom parku Đerdap / Austrian ORF Radio in Djerdap National Park

Slika
ORF u NP Đerdap Ekipa austrijskog nacionalnog servisa ORF predvođena novinarom-producentom Ursulom Burkert snimila je radijsku emisiju o Nacionalnom parku Đerdap. Emisija prema zamisli autora, treba da predstavi prirodne i kulturne vrednosti najvećeg nacionalnog parka u Srbiji, ali i aktivnosti upravljača ovog zaštićenog područja vezane za zaštitu, održivi razvoj i promociju Nacionalnog parka Đerdap. Istovremeno, ova emisija, koja će biti emitovana u proleće 2013.godine,  treba da doprinese predstavljanju Đerdapa kao interesantne turističke destinacije potencijalnim posetiocima iz Austrije. ORF je inače austrijski nacionalni javni servis koji pored ostalog, proizvodi 9 regionalnih i 3 nacionalna radio programa, kao i dva nacionalna TV programa. Jelena Bujdić Krečković, NP Đerdap  lelabk@npdjerdap.org The team of Austrian national service ORF led by journalist and producer Ursula Bukert made a radio programme about Djerdap National Park. According to the idea of the auth

Proposed operational synergies between Dinaric Arc Parks project and Tour du Valat

Slika
Laurent Chazze presented work of Tour du Valat on Dinaric Arc Parks conference During the conference, many of attendees had a chance to discuss future collaboration with Laurent Chazee, Coordinator of the programme in Tour du Valat. To whom it may concern, here you can read about agreements and find relevant contacts in case you would like to participate. 1. Wetlands flood and land use mapping trends 1975-2005 with satellite imagery . We have a n ongoing programme called GlobewetlandII financed by the European Space Agency to map and monitor land use changes in wetlands around the Mediterranean. We have almost completed the southern part of the Mediterranean and we started the Northern parts, from Turkey to Portugal. We can include between 10 to 15 wetlands per country and we are finalizing the list before the end of 2012. National stakeholders (Site managers, State Institute for Nature protection, Public enterprises managing sites, NGO, etc.) interested could send us the name

Predložene poslovne suradnje između projekata Parkovi Dinarskog luka i Tour du Valat

Slika
Laurent Chazee na konferenciji Parkovi Dinarskog luka predstavio je rad Tour du Valat Tijekom konferencije u Banja Luci mnogi su sudionici imali priliku raspraviti o budućoj suradnji s Laurentom Chazeeom, koordinatorom programa u Tour du Valat. Ovdje možete pročitati sve o dogovorima i pronaći važne kontakte ako želite sudjelovati u suradnji. 1. Navodnjavanje močvarnih područja i trendovi izrade karata korištenja tla između 1975. i 2005. pomoću satelitske dijagnostike Trenutno provodimo program pod nazivom ,,Globewetland II” (“Svjetska močvarna područja II”) koji financira Europska svemirska agencija, a služi za izradu karata i nadzor korištenja tla u mediteranskim močvarnim područjima. Skoro smo završili s pokrivanjem južnog dijela Mediterana i započeli smo pokrivanje sjevernog dijela od Turske do Portugala. U mogućnosti smo da uključimo 10 do 15 močvarnih područja po državi i do kraja 2012. ćemo dovršiti popis. Državni dionici (rukovoditelji koji upravljaju staništima, Drža

Long-term conservation of wolves in Slovenia through the SloWolf project

Slika
SloWolf  is the first large scale project dealing with wolves in Slovenia (c) Miha Krofel The Slovenian wolf population is one of the few remaining autochthonous wolf populations in Europe and forms part of the larger Dinaric-Balkan population extending throughout the Dinaric mountain range.  The LIFE+ project entitled "Conservation and surveillance of the conservation status of the wolf (Canis lupus) population in Slovenia (2010-2013)- SloWolf“ is the first large scale project dealing with wolves in Slovenia. It was designed to gain knowledge in order to improve the biological conditions, such as wolf habitat and prey base, as well as to promote the coexistence of wolves and people. So far, the biological studies have revealed many before unknown characteristics of the wolf population in Slovenia: population size, the size of the packs and of their territories. Results of sociological studies showed that the majority of people in Slovenia support long term conservation of

Dugoročno očuvanje vukova u Sloveniji pomoću projekta SloWolf

Slika
SloWolf je prvi veliki projekt koji se bavi vukovima u Sloveniji (c) Miha Krofel Populacija vukova u Sloveniji jedna je od rijetkih autohtonih populacija vukova u Europi i sačinjava dio veće dinarsko-balkanske populacije koja se prostire preko dinaridskog planinskog lanca. Projekt LIFE+ pod nazivom ,,Očuvanje i nadgledanje očuvanja statusa populacije vuka (Canis lupus) u Sloveniji (2010.-2013.) – SloWolf“ prvi je projekt velikih dimenzija koji se bavi vukovima u Sloveniji. Ovaj je projekt stvoren kako bi se prikupilo znanje potrebno za unaprijeđenje bioloških uvjeta poput prebivališta vukova i vrste plijena kojom se hrane, kao i da bi došlo do unaprijeđenja suživota vukova i ljudi. Dosadašnje su biološka istraživanja otkrila mnoštvo nepoznatih obilježja populacije vukova u Sloveniji: veličinu populacije, veličinu čopora i područja na kojima su se vukovi nastanili. Rezultati socioloških istraživanja pokazali su kako većina Slovenaca podržava dugoročno očuvanje vukova. No, još uvi

NP Đerdap potpisao protokol o saradnji sa PP Portile de fier u Rumuniji / Djerdap NP signs collaboration protocol with Romanian NP Portfile de Fier

Slika
Parkovi će zajedno raditi na modelu praćenja stanja i zaštite Karpata Postojeća saradnja Parka prirode Portile de Fier na rumunskoj i Nacionalnog parka Đerdap na srpskoj strani Dunava, biće unapređena i konkretizovana kroz Protokol o saradnji koji su u Donjem Milanovcu potpisali čelni ljudi upravljača ovih zaštićenih područja u Rumuniji i Srbiji, Jiplea Marian Constantin i Srđan Stefanović. Saradnja NP Đerdap i PP Portile de Fier ogledaće se najpre kroz partnerstvo u projektu „Bioregio Carpathians - Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians“  čija je vrednost 200 hiljada evra. Projekat se realizuje u okviru programa predpristupnih fondova EU, programa Jugoistočna Evropa koji finansira Evropska unija. Tokom trajanja projekta biće ustanovljen zajednički model praćenja stanja i zaštite Karpata, jednog od najvećih biodiverziteta u Evropi, a kao rezultat zajedničkog rada osam evropski

BBio projekt za zaštitu prirodnih i agrikulturnih autohtonih resursa u PP Biokovo

Slika
Park prirode Biokovo iz ptičje perspektive (c) Ivo Pervan Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske  odobrila je početkom rujna 2012. godine Javnoj ustanovi Parka prirode Biokovo projekt „Sustainable development of the border regions through preservation of autochthonous breeds and establishment of gene centres in Buhovo and Biokovo“ – Bbio projekt (Održivi razvoj pograničnih regija kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu genetskih centara u Buhovu i Biokovu – BBio projekt). Provedba projekta vrijednog 385.373,60 €. započinje početkom sljedeće godine a riječ je o prvoj prekograničnoj inicijativi ovog tipa u sklopu Programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite prirodnih i agrikulturnih autohtonih resursa. Osnovne aktivnosti BBio projekta koje će se realizirati na području Parka prirode Biokovo uključuju uspostavu edukacijsko-informativnog centra za očuvanje autohtonih pasmina na lokalitetu Ravna vlaška (1.228 m nv), gdje će b

BBio biological project for the protection of natural and agricultural autochthonous resources in Biokovo Nature Park

Slika
Biokovo Nature Park from bird’s-eye view (c) Ivo Pervan Croatian Regional Development Agencies have authorised the project “Sustainable development of the border regions through preservation of autochthonous breeds and establishment of gene centres in Buhovo and Biokovo“ to the Public Institution of Biokovo Nature Park in early September 2012. The implementation of the project worth 385 373,60 € starts in the beginning of next year. This is the first transboundary action of this type within Transboundary Cooperation Program among Croatia and Bosnia and Herzegovina. Its aim is to protect natural and agricultural autochthonous resources. Basic activities of the BBio Project that will be realized on the territory of Biokovo Nature Park include the establishment of educational-informative centre for conservation of autochthonous breeds on the locality Ravna vlaška (altitude: 1228 m). A small detached object with an overhang will be set up there for the purpose of presenting a small

A decade with ''The young supervisor“ programme in Žumberak and the Samoborsko gorje

Slika
T he field teaching of nature classes, biology, geography and history It has been eleven years since the beginning of work of Public administration of Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje and the entire decade since the first groups of pupils arrived to the Park area and participated in a one-day educational programme called ''The young supervisor“. This one-day educational programme is aimed to the children from the pre-school to final primary school age. It follows the school agenda and  has shown itself as a great opportunity for the field teaching of nature classes, biology, geography, history, etc. It is simply the way to introduce the youngest visitors with natural values and rich cultural heritage of this protected area, its necessity and ways for its protection through games and other funny activities. Almost 20 thousand pupils went through the educational workshops By the end of 2012 almost 20 thousand pupils went through the educational workshops. The m

Desetljeće s "Mladim nadzornikom" u Žumberačkom i Samoborskom gorju

Slika
Terenska nastava iz prirode, biologije, geografije i povijesti Prošlo je 11 godina od početka rada Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje" i puno desetljeće otkada su prve organizirane grupe učenika stigle na područje Parka kako bi sudjelovale u jednodnevnom edukativnom programu "Mladi nadzornik". Jednodnevni edukativni program, namijenjen djeci od predškolske dobi do završnih razreda osnovne škole, prati školski program i pokazao se odličnom mogućnošću za odrađivanje terenske nastave iz prirode, biologije, gegrafije, povijesti,... Ili jednostavno kao način da se kroz igru i druge zabavne aktivnosti najmlađe posjetitelje upozna s prirodnim vrijednostima i bogatom kulturnom baštinom ovog zaštićenog područja te potrebom i načinima njihove zaštite. Dosad je kroz program prošlo oko 20.000 učenika Do kraja 2012. godine kroz edukativne radionice prošlo je gotovo 20 000 učenika, uglavnom iz središnje Hrvatske, ali i iz međunarodnih škola jer

Radionice o upravljanju zaštićenim područjima na Vlašiću / Workshops on Vlašić

Slika
Radionica o razvoju vještina za terensko osoblje zaštićenih područja U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma a u okviru implementacije projekta „Šumska i planinska zaštićena područja“, 29. i 30. 11. 2012. organizirane su radionice na Vlašiću, BiH. Na radionicama je bilo 34 sudionika, predstavnici zaštićenih područja iz Federacije BiH, NP „Kozara“ iz Republike Srpske, nadležna županijska/kantonalna ministarstva, Kantonalne/Županijske uprave za šumarstvo, općine i dr. Na radionicama pod naslovom „Učešće interesnih grupa u upravljanju zaštićenim područjima“ i „Razvoj vještina za terensko osoblje zaštićenih područja“, predavači su bili kako domaći tako i iz zemalja okruženja. Cilj radionica je bio pokazati dobre i loše prakse te kako unaprijediti integralno upravljanje između interesnih grupa i zaštićenih područja. Isto tako pokazati načine i mogućnosti rada terenskog osoblja, te njihov odnos s dionicima u prostoru. Prezentirani su načini i procedure inspekcijskog

QR kodovi za bolji doživljaj NP Brijuni

Slika
U studenom 2012. započeo je projekt „PARQ – Interaktivni vodič kroz Nacionalni park Brijuni“, čiju provedbu, temeljem programa poticanja inovacija u turizmu, sufinancira Ministarstvo turizma RH. Projekt provodi  JU NP Brijuni u suradnji s  udrugom Bioteka. Projektna se ideja temelji na korištenju tehnologije QR kodova u inovativnom pristupu posjetiteljima NP-a u vidu izgradnje održivog  turističkog sadržaja,  informiranja, edukacije i personalizirane komunikacije s korisnicima. Već u lipnju slijedeće godine posjetitelji će na Brijunima moći mobilnim telefonima učitati sadržaj QR kodova putem besplatne mobilne aplikacije i preusmjeriti se na internetsku stranicu www.brijuni.hr . Predviđena je mogućnost pregledavanja 100 kraćih edukativnih tekstova i pratećih audiovizualnih sadržaja iz područja prirodne i kulturno-povijesne baštine Nacionalnog parka. Sadržaji će biti dostupni na hrvatskom i na pet stranih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i ruskom. Onim posjetit

QR codes for the better experience of Brijuni National Park

Slika
The project “PARQ – An interactive guide through Brijuni National Park” started in November 2012. Its implementation is co-financed by Ministry of Tourism of the Republic of Croatia on the basis of the promotion of innovations in touristic programme. The programme is conducted by the Public administration of Brijuni National Park in cooperation with “Bioteka” Association. The idea of the project is based on the use of QR codes technology in an innovative approach to the visitors of Brijuni National Park in the aspect of the construction of sustainable tourist content, information, education and personalized communication with the users. Already in June 2013 the visitors will be able to download the content of the QR codes on their mobile phones via free mobile application and transfer to the website www.brijuni.hr . The possibility of browsing 100 shorter educational texts and the corresponding audio-visual contents from the area of national and cultural-historical heritage of Br

Spasimo Park prirode Hutovo Blato! / Save Hutovo Blato Nature Park!

Slika
WWF je pokrenuo peticiju za zaštitu Hutovog blata Hutovo Blato je kolijevka života doline Neretve. To je područje bogato ribom i na njemu živi više od 250 vrsta ptica koje tamo provode i zimu. No, negativni su ljudski faktori doveli do povećanja krivolova, smanjenja jata riba, populacije ptica i isušivanja močvara i jezera. Ako se to nastavi, dragocjeno močvarno područje Hutovo Blato moglo bi u potpunosti nestati u idućih 30 godina. WWF je započeo kampanju i peticiju pozivanja mjesnih i državnih ustanova, organizacija i tvrtki, kao i međunarodnih organizacija da usvoje i primijene konkretne mjere koje bi spasile Hutovo Blato od nestanka i omogućile budućim generacijama da uživaju u dobrobitima tog osobitog područja.  Pridružite se našoj inicijativi za očuvanje Hutovog Blata i potpišite peticiju na internetskoj stranici www.hutovo-blato.ba .  Bojan Stojanović, WWF Bstojanovic@wwfmedpo.org   Deranjsko lake, Hutovo Blato Nature Park, Bosnia and Herzegovina© Edwa

64 ljeta posvećena očuvanju prirode/ 64 ГОДИНИ ПОСВЕТЕНИ НА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА

Slika
Nacionalni park Pelister, Makedonija (c) Slavica Georgiev Nacionalni park Pelister je 30. novembra 2012. proslavio 64 godine postojanja. To je prvi park koji je zakonom proglašen za nacionalni park u Republici Makedoniji, kao i na području bivše zajedničke države - SFR Jugoslavije. Za ovogodišnju skromnu svečanost proslave 64. obljetnice otvorene su dvije izložbe fotografija. Prva je naslovljena: "Šetnja kroz Pelister sa Goranom Petrovskim" i djelo je istoimenog mladog autora iz Bitole, a druga, pod naslovom: "Doživljaji Rizične skupine" je zbirka fotografija koju je snimila neformalna skupine ljubitelja Pelistera koji zajedno posjećuju ovu planinu gotovo svaki vikend već više desetljeća i koji su se sami nazvali "Rizična skupina". U čast obljetnice sudionicima se obratio ravnatelj institucije Nacionalni park Pelister, g. Amet Adzhiu koji je istaknuo realizirane aktivnosti Nacionalnog parka u 2012., stavljajući poseban naglasak na razvoj turizama n

64 years dedicated to nature conservation

Slika
Pelister National Park, Macedonia(c) Slavica Georgiev Pelister National Park celebrated its 64th anniversary on November 30, 2012. It is the first legally declared national park in the Republic of Macedonia and within the entire territory of the former mutual Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Two exhibitions have been opened for this year’s humble celebration of 64th anniversary of Pelister National Park. The title of the first exhibition is ‘’A walk through Pelister with Goran Petrovski’’ whose author is of the same name and comes from Bitola. The second exhibition is entitled ‘’Experience of the Risky Group’’. It is a collection of photos taken by the informal group of Pelister admirers who visit this mountain almost every weekend for more decades and who call themselves ‘’The Risky Group”. In the honour of the anniversary Mr Amet Adzhiu, the director of Pelister National Park, addressed the participants. He highlighted the realised activities of the National Park

Zaštita prirode za mir: Parkovi Dinarskog luka kao instrument izgradnje mira na Balkanu

Slika
Nacionalni park Kozara, konferencija Parkovi Dinarskog luka Zapadni Balkan nepoznanica je brojnim Europljanima. Mnogi su za regiju čuli tek u kontekstu ratnih sukoba 1990-ih. Izuzevši Hrvatsku, koja je nedavno postala top turistička destinacija Mediteranske regije, te Crnu Goru kao novu zvijezdu u istoj kategoriji, ostatak regije je uvelike nepoznat. Ta je regija, međutim, iznimno bogata biološkom raznolikošću – s prašumama, dugim prijevojima, posljednjim europskim netaknutim rijekama s najdubljim kanjonima i krškim sustavima, mnogim endemskim vrstama i visokom razinom biološke  raznolikosti mora. I dok su Alpe i Krpati vrlo poznate eko-regije, Dinaridi su u javnosti manje prepoznati. Nacionalni park Đerdap, Srbija U siječnju 2012. godine WWF Norveška i ured Mediteranskog programa WWF-a započeli su projekt „Parkovi Dinarskog luka“ koji financira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške i MAVA fondacija. Cilj projekta bio je stvoriti mrežu zaštićenih područja koja