16. pro 2012.

Spasimo Park prirode Hutovo Blato! / Save Hutovo Blato Nature Park!WWF je pokrenuo peticiju za zaštitu Hutovog blata


Hutovo Blato je kolijevka života doline Neretve. To je područje bogato ribom i na njemu živi više od 250 vrsta ptica koje tamo provode i zimu. No, negativni su ljudski faktori doveli do povećanja krivolova, smanjenja jata riba, populacije ptica i isušivanja močvara i jezera. Ako se to nastavi, dragocjeno močvarno područje Hutovo Blato moglo bi u potpunosti nestati u idućih 30 godina. WWF je započeo kampanju i peticiju pozivanja mjesnih i državnih ustanova, organizacija i tvrtki, kao i međunarodnih organizacija da usvoje i primijene konkretne mjere koje bi spasile Hutovo Blato od nestanka i omogućile budućim generacijama da uživaju u dobrobitima tog osobitog područja. 
Pridružite se našoj inicijativi za očuvanje Hutovog Blata i potpišite peticiju na internetskoj stranici www.hutovo-blato.ba

Bojan Stojanović, WWF

Deranjsko lake, Hutovo Blato Nature Park, Bosnia and Herzegovina© Edward PARKER / WWF - Canon
Hutovo Blato is the heart of life of the Neretva valley. It is an area rich in fish and in which more than 250 species of birds live and spend the winter. However, negative human impacts have led to an increase in poaching, to the reduced fish stocks and bird population and drying up of the swamps and lakes. If this continues, Hutovo Blato, this precious wetland, could completely disappear in the next 30 years. WWF started a campaign and a petition to call on responsible local and national institutions, organizations and companies, as well as the international organizations, to adopt and implement some concrete steps that will save Hutovo Blato from disappearance and allow future generations to enjoy the benefits of this remarkable area. Join our initiative for the preservation of Hutovo Blato and sign the petition on www.hutovo-blato.ba

Bojan Stojanović, WWF
Bstojanovic@wwfmedpo.org 

Nema komentara:

Objavi komentar