23. tra 2014.

Međunarodni Dan sreće obilježen u NP Una

Na Međunarodni dan sreće, 21.3., bihaćki desetogodišnjaci, učenici dva peta razreda iz osnovne škole „Prekounje“, kreirali su „Poruku sreće“ i poslali je u svijet. Za realizciju te priče odabrana je glavna atrakcija Nacionalnog parka "Una" - Štrbački buk, jer je sam po sebi portal čiste energije i izvorne radosti, te idealan prostor za shvaćanje svjesnog upravljanja energijom.

Logističku i tehničku podršku Projektu dali su NP "Una", Savez demobilisanih boraca USK-a i preduzeće "Unatransport" Bihać. Stručnu podršku dala je koreografkinja plesnog kluba "Virus", Dijana Jajčević i bihaćki kantautor Ado Iftić. Medijsku podršku obezbjedili su radio "Otvorena Mreža" i web portal ABC.ba sa svojom on-line televizijom ABC.tv

''Potreba da dostigne stanje sreće fundamentalno je obilježje svakog čovjeka. Pozivamo sve države, kao i članove civilnog društva, nevladina udruženja i pojedince da prihvate ovaj dan, te da kroz brojne aktivnosti i edukaciju rade na podizanju svijesti o važnosti ovog dana'', poruka je UN-a.

Rejhana Hadžić, NP Una

Celebration in Logar Valley Nature Park

Sports weekend
Logar Valley Nature Park will organize the Logar Valley Weekend on May 31 and June 1, 2014 in collaboration with the ''Slovenc'' Sports Association. Visitors will have an opportunity to choose among the following activities in wonderful nature of the Park:

Saturday, May 31 – Iron Man (swimming 1,9 km, cycling 90 km, running 21 km), nordic walking

Sunday, June 1 – Treksta small marathon (21 km), recreational running (8 km), Bike festival Cycling Slope Pavlič's Saddle and Celje- the Logar Valley recreational cycling, Running for children


The Sustainable Mobility Festival
Logar Valley Nature Park will organize the Sustainable Mobility Festival on Sunday, June 29, 2014.

This happening calls upon visitors to experience the Park without their motor vehicles. The festival includes numerous activities such as:

· Testing of electric cars

· Testing and renting electric and normal bicycles

· Guided walk along theme path in the Logar Valley

· Guided mountaineering tour to the Klemenčo Cave

· Guided mountaineering tour from Kamniška Bistrica and Jezerčica to the Logar Valley

· Guided nordic walk

· Renting and testing of the Skike rollerblades

· Paragliding in tandem

· Organized bus transport from Celje and Ljubljana to the Logar Valley

· Organized bus transport in the Logar Valley

All the activities will be free that day.
 www.logarska-dolina.si

Rangers from 14 countries to gather in Brijuni

Branko Štivić, president of Croatian Ranger
The International Rangers Federation - »IRF« and Croatian Rangers Association - »Croatian Ranger« organize the third European Rangers training seminar that will be hosted by Brijuni National Park in Croatia from 13th to 17th May 2014 under the patronage of the Ministry of Environmental and Nature Protection.

The aims of the seminar are:
- stronger links with the Rangers in Europe as a tool to help to overcome future challenges and tools for creating new development opportunities,
- work to encourage an increase in the number of members and the establishment of new national professional associations,
- better cooperation among existing member associations of IRF through continuous creation and launching of joint projects and programs and the exchange and transfer of knowledge and experience.

The working part of the seminar will be held at the Neptun - Istra Hotel in the Kastrum congress hall. Topics of presentations in the congress hall will be junior ranger programs, ranger communications network development, Twin projects and training rangers programs in Europe. Field workshops of the seminar will be held in Risnjak National Park (Large Carnivores, Cooperation with the local population - Manufacture of wooden shingles), Učka Nature Park (Education - Interpretation, Rescue in the mountain - Mountain Rescue Service) and Motovun forest (Junior Rangers projects, Forest ecosystem).
64  participants from 14 countries have signed up by now. Six participants from the region (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Croatia and  Kosovo)  are sponsored by the WWF Dinaric Arc Parks project.

Branko Štivić, „Croatian Ranger“

Okupljanje rendžera iz 14 zemalja na Brijunima

Branko Štivić, predsjednik Hrvatskog rendžera
IRF (International Rangers Federation) – Međunarodni savez nadzornika i čuvara prirode i Hrvatska udruga nadzornika i čuvara prirode ,,Hrvatski rendžer'' zajedno organiziraju treći Međunarodni seminar obuke nadzornika i čuvara prirode koji će se održati u Nacionalnom parku Brijuni od 13. do 17. svibnja ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Glavni su ciljevi seminara:
- Jače veze između nadzornika i čuvara prirode u Europi kao sredstvo rješavanja budućih izazova i stvaranje novih razvojnih mogućnosti.
- Rad na poticanju porasta broja članova i osnivanje novih državnih profesionalnih udruga.
- Bolja suradnja između postojećim udrugama članicama IRF-a kroz stalno stvaranje i pokretanje zajedničkih projekata i programa, te razmjena i prenošenje iskustava i znanja.

Radni dio seminara održat će se u kongresnoj dvorani Kastrum u hotelu Neptun – Istra. Teme prezentacija u kongresnoj dvorani bit će programi namijenjeni mladim rendžerima, razvoj komunikacijske mreže rendžera, twin projekti i obuka rendžera u Europi. Terenske radionice seminara održat će se u Nacionalnom parku Risnjak (Velike zvijeri, Suradnja s lokalnim stanovništvom – Izrada drvenog crijepa), Parku prirode Učka (Obrazovanje i tumačenje, Spašavanje u planinama – Planinska spasilačka služba), te u Motovunskoj šumi (Projekti mladih rendžera, Šumski ekosustavi).

Dosad su dolazak na konferenciju potvrdila 64 sudionika iz 14 država. 6 sudionika iz regije (Srbija, BiH, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Kosovo) sudjelovat će uz pokroviteljstvo WWF-ovog projekta Parkovi Dinarskog luka.

Branko Štivić, ,,Hrvatski rendžer''


Medo "BUK" - još jedna atrakcija Nacionalnog parka „Una“

Ekipa NP Una uz medu Buka
Nakon što je prošle godine kroz projekat „Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka „Una“ humano ulovljen i veterinarski obrađen za potrebe naučno istraživačkog rada već poznati medo „LJUTOČ“, 21. aprila ove godine se jedan od alarma sa zamki u Parku ponovo oglasio. Naime, JP Nacionalni park „Una“ je i po završetku projekta nastavilo sa praćenjem zvijeri što je i stalna zadaća uposlenika Parka.

Nakon provjere lokacije od strane nadzornika što je i redovna procedura, javljeno je kako se u zamku ulovio jako veliki medvjed i svi članovi interventnog tima iz Bihaća, Zagreba i Sarajeva koji su u pripravnosti više od mjesec dana, uputili su se ka Parku.

Nakon postupka uspavljivanja, životinja je pregledana od strane stručnog tima, uzete su sve potrebne dimenzije kao i uzorci za razne analize koje su uobičajene u ovim naučno istraživačkim aktivnostima, te postavljena GPS ogrlica kojom će se Buk pratiti u narednih godinu dana.

Za razliku od Ljutoča koji je bio tih, ali vrlo nemiran tokom uspavljivanja, ovaj medvjed u poznim godinama ispuštao je glasne zvukove koji su odjekivali šumama NP-a. Zbog jakog urlika i buke koju je stvarao, te lokacije Štrbačkog buka oko kojeg se često kretao, dobio je ime BUK.

Ovim je JP Nacionalni park „Una“  pokazalo i dokazalo da u svakom segmentu svog djelovanja, pa tako i u naučno istraživačkom radu daje vrhunske rezultate, bez obzira na ranu fazu uspostave i razvoja u kojem se nalazi ovo zaštićeno područje. Nijedno zaštićeno područje u BIH, a rijetki su i parkovi u regionu koji se mogu pohvaliti sa ovakvim rezultatima kada je u pitanju monitoring tri najveće europske zvijeri medvjeda, vuka i risa.

Aktivnosti se nastavljaju i dalje, a akcenat u narednom periodu će se dati na istraživanje života vučije populacije u Nacionalnom parku "Una".

Haris Hadžihajdarević, NP Una

SEA-Med for Marine Protected Areas

Karaburun-Sazan National Park in Albania
WWF Mediterranean launched a new project to support southern and eastern MPAs. On March 29th, the kick-off meeting brought together 35 local partners and key stakeholders from 7 MPAs to coordinate the implementation of the activities of the SEA-Med project.

In the Mediterranean, the majority of MPAs are still struggling to become fully operational and to demonstrate that their ecological, social and economic benefits are effectively contributing to local economies.

To this end, WWF will work with the governments and authorities in 7 MPAs to advance towards a state of financial and operational self-sufficiency. WWF's SEA-Med project will address fisheries and tourism management, through a stakeholder participatory approach, to demonstrate the value of MPAs for marine resource management and livelihood generation and to contribute to the creation of exemplary models of Integrated Coastal Management Zones.
Joint team-photo from kick off meeting in Vlora, Albania

The Sea-Med Project delivers on the WWF Mediterranean Initiative, WWF's network strategy for the conservation of the Mediterranean Sea and it is integrated in the partnership "Management model of coastal, insular and marine areas in the Mediterranean" that brings together the Conservatoire du Littoral, MedPAN and WWF Mediterranean.

Specifically, the SEA-Med project will support Lastovo Islands and Telašćica Nature Parks (Croatia), Karaburun-Sazan Marine National Park (Albania), Kaş-Kekova SPA (Turkey), Ain-al-Ghazalah and Farwa Lagoon MPAs (Libya), Cap Négro – Cap Serrat (Tunisia), and Taza National Park (Algeria).

Lastovo Archipelago Nature Park, Croatia
The project focus is:
1. Developing and implementing science-based management plans, with an active stakeholder participation;
2. Improving MPA governance and establishing long term MPA management models;
3. Develop good management practices through work with local tourism businesses and artisanal fishermen.
4. Promote business-to-business exchanges to adopt nature-based tourism initiatives.
5. Strengthen regional cooperation and networking among MPAs.

The kick-off meeting was organised in Vlora (Albania) and was followed by a filed visit of the Karaburun-Sazan Marine National Park and a five-day capacity building training workshop on sustainable tourism planning for MPAs.

Marina Gomei, WWF

SEA-Med za pomorska zaštićena područja

Nacionalni park Karabarun-Sazan  u Albaniji
WWF-ov Mediteranski program započeo je s novim projektom kako bi podržao zaštićena pomorska područja na jugu i istoku Sredozemlja. Na početnom sastanku 29. ožujka okupilo se 35 lokalnih partnera i glavnih dionika iz sedam zaštićenih područja kako bi uskladili primjenu djelatnosti projekta SEA-Med.

Na Sredozemlju većina se pomorskih zaštićenih područja još uvijek bori s djelovanjem i dokazivanjem da njihova ekološka, društvena i gospodarska dobrobit učinkovito doprinose mjesnom gospodarstvu. WWF će zbog toga surađivati s vladama i nadležnim vlastima u sedam zaštićenih pomorskih područja na napretku prema stanju poslovne i financijske neovisnosti. WWF-ov projekt SEA-Med uputit će se ribarstvu i turističkom menadžmentu kroz pristup sudjelovanja dionika kako bi se prikazala vrijednost zaštićenih pomorskih područja za upravljanje pomorskim izvorima i osiguravanje osnovnih životnih uvjeta za sljedeće generacije, te kako bi se doprinijelo stvaranju primjernih modela Integriranih zona upravljanja obalom.
S početnog sastanka u albanskoj Vlori

Projekt SEA-Med nastavlja se na Mediteransku inicijativu WWF-a, strategiju umrežavanja za očuvanje Sredozemnog mora i integriran je u partnerstvo ,,Model upravljanja obalnim, otočnim i pomorskim područjima na Sredozemlju'' koji ujedinjuje Conservatoire du Littoral, MedPAN i WWF-ov Mediteranski program.
Projekt SEA-Med posebno će podržati parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica u Hrvatskoj, pomorski nacionalni park Karaburun-Sazan u Albaniji, zaštićeno područje Kaş-Kekova u Turskoj, zaštićena pomorska područja Ain-al-Ghazalah i Zaljev Farwa u Libiji, Cap Négro – Cap Serrat u Tunisu, te nacionalni park Taza u Alžiru.
Park prirode Lastovsko otočje u Hrvatskoj
Naglasak projekta je na:
1. Razvoju i primjeni znanstveno utemeljenih planova upravljanja uz aktivno sudjelovanje dionika.
2. Unaprijeđenju zaštićenih pomorskih područja i uspostavljanju dugotrajnih modela upravljanja zaštićenim pomorskim područjima.
3. Razvoju pravilnog postupanja kroz rad s mjesnim turističkim poduzećima i ribarima.
4. Promociji razmjene poslovnih iskustava kako bi se usvojile turističke inicijative koje se zasnivaju na prirodi.
5. Jačanju regionalne suradnje i umrežavanjem među zaštićenim pomorskim područjima.
Početni je sastanak organiziran u Vlori u Albaniji, a uslijedio je posjet području pomorskog nacionalnog parka Karaburun-Sazan, te petodnevna radionica i trening proširenja mogućnosti planiranja održivog turizma u zaštićenim pomorskim područjima.

Marina Gomei, WWF