28. lis 2015.

Nacionalni parkovi Crne Gore dočekali 300.000-tog posjetioca

Dodjela nagrade za 300.000-tog posjetioca
Nacionalni parkovi Crne Gore 18.-tog oktobra dočekali su dolazak 300.000-tog posjetioca i ovu lijepu vijest obilježili u Nacionalnom parku Durmitor.

Crnogorski nacionalni parkovi ove godine bilježe uspješnu turističku sezonu. Do 16. oktobra Parkove je posjetilo gotovo 300.000 posjetilaca što predstavlja povećanje od 32% u odnosu na 2014. godinu, dok je danas u Nacionalnom parku Durmitor, upravo u Parku koji bilježi rekordnu posjećenost, obilježen dolazak jubilarnog 300.000-tog posjetioca.

U cilju obilježavanja uspješne sezone u crnogorskim nacionalnim parkovima uz prisustvo direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Zorana Mrdaka i direktora NP Durmitor Toma Pajovića dočekan je jubilarni posjetilac, a zadovoljstvo da upravo ona bude 300.000-iti posjetilac Nacionalnih parkova Crne Gore pripala je Maji Gordeš Đurović iz Nikšića koja je danas sa porodicom posjetila Nacionalni park. G-đa Đurović se zahvalila predstavnicima NPCG na nagradi koja uključuje rafting rijekom Tarom do osam osoba koju će moći da ostvari tokom sljedeće ljetne sezone.

Tom prilikom direktor NPCG Zoran Mrdak je izjavio da su Nacionalni parkovi Crne Gore u cilju unapređenja turističke ponude zasnovane na održivom razvoju, tokom posljednje dekade, u saradnji sa privrednim subjektima i lokalnim upravama, izgradili značajan broj infrastrukturnih objekata i uporedo sa tim specifičnu turističku ponudu zasnovanu na prirodi. Broj posjetilaca je u porastu iz godine u godinu, a od 2010. godine prisutno je kontinuirano povećanje broja posjetilaca, u prosjeku 10-20% godišnje u zavisnosti od Parka.

„Sigurni smo da, ukoliko se nastavi sa izgradnjom javne infrastrukture, promocijom vrijednosti i potencijala zaštićenih prirodnih područja i poveća zainteresovanost privrednog sektora za ulaganja u nove proizvode i sadržaje, to će, u narednom periodu dovesti do povećanja pozitivnih trendova koji će se odvijati na područjima nacionalnih parkova. Razvoj specifične i kvalitetne turističke ponude u zaštićenim područjima povećaće konkurentnost crnogorskog turističkog proizvoda i biti dodatna vrijednost crnogorskoj ekonomiji“. Mrdak je takođe informisao da se „turistička ponuda Parkova iz godine u godinu unapređuje, a pored tradicionalne, od ove sezone Nacionalni parkovi Crne Gore su u svoju ponudu uvrstili i vožnju kajacima na Crnom i Biogradskom jezeru, vožnju biciklima u NP Durmitor i NP Biogradska gora kao i vožnju novom crosscountry stazom u NP Durmitor. najmlađi uzrast postavljena su dječija igrališta u NP Durmitor i NP Lovćen. Od značajnijih infrastrukturnih projekata u ovom periodu, izdvajamo rekonstrukciju, odnosno asfaltiranje jednog od najljepših panoramskih puteva, tzv. durmitorskog prstena, koji povezuje Malu Crnu Goru i Nedajno, kao i početak rekonstrukcije restorana u NP Biogradska gora i u NP Durmitor”.

UNESKO-vo zaštićeno prirodno područje, NP Durmitor, bilježi dobru posjećenost i ove godine. Direktor NP Durmitor Tomo Pajović je izjavio da su najbrojniji posjetioci bili iz Francuske, Rusije, Njemačke, Izraela i regiona. Od po­čet­ka go­di­ne do po­lo­vi­ne oktobra NP Dur­mi­tor je pojeti­lo više od 120.000 turista što predstavlja povećanje od 20 posto u odnosu na isti period pro­šle go­di­ne. Takođe je ri­je­kom Ta­rom ovog lje­ta spla­va­ri­lo 14.500 tu­ri­sta što je pet­na­est pro­ce­na­ta vi­še u odnosu na 2014. godinu. Ove se­zo­ne do­bro su bi­li po­sje­će­ni i pla­ni­nar­ski do­mo­vi u ma­si­vu Škr­ka i ka­njo­nu Su­ši­ca, a i po­sje­ta spla­va­ra u „Ra­do­van lu­ci“ je bi­la do­bra“.

Postepenim inoviranjem turističke ponude zasnovane na prirodi, Nacionalni parkovi Crne Gore su istovremeno otvoreni za nove prijedloge. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane predstavnike privrede i lokalnih uprava kojima gravitiraju Parkovi i pojedince koji smatraju da imaju održive projekte, da nam predstave svoje „zelene“ ideje. U integralnom djelovanju svih subjekata uključenih u razvoj Parkova, stvoriće se kvalitetniji uslovi da zaštićena prirodna područja efektivnije ostvaruju dodatne vrijednosti i istovremeno pružaju kvalitetnije sadržaje brojnim posjetiocima koji žele da posjete i upoznaju Parkove.

13. lis 2015.

Osnovan Socio-ekonomski forum NP Skadarsko jezero

NP Skadarsko jezero (c) Nataša Kovačević
Na Konstitutivnoj sjednici održanoj ovoga tjedna u Upravnoj zgradi Parka na Vranjini osnovan je Socio-ekonomskog foruma za Nacionalni park Skadarsko jezero. Na Sjednici su, pored predstavnika Nacionalnih parkova Crne Gore, prisustvovali i predstavnici opština koje gravitiraju prostoru Nacionalnog parka, predstavnici uspješnih kompanija sa prostora Parka, lokalnih privrednika, turističkih organizacija, mjesnih zajednica i naučnih radnika koji su iskazali spremnost da svojim aktivnim učešćem doprinesu unaprjeđenju razvoja, očuvanja i promocije ovog zaštićenog prirodnog prostora.

Tim povodom direktor NP Skadarsko jezero Goran Škatarić je informisao da pored osnovne funkcije zaštite prirodnih vrijednosti, Nacionalni park nastoji da unaprijedi saradnju sa lokalnim zajednicama i korisnicima prostora Parka i da je upravo u tom cilju danas osnovano savjetodavno tijelo, odnosno Socio-ekonomski forum, i usvojen Poslovnik o radu. On je takođe podsjetio da je turistička sezona bila uspješna i pozvao turističke agencije da predlože nove i efikasnije oblike saradnje što će rezultirati većoj posjećenosti i doprinijeti dužoj turističkoj sezoni.

Takođe je na ovoj Sjednici Veselin Luburić savjetnik za razvoj u JPNPCG ukazao na značaj većeg učešća javnosti u procesima odlučivanja, informisanosti lokalnih zajednica o planovima koji se donose u Parkovima, kao i podsticaja razvoja tradicionalnih zanata i jačanja „zelene ekonomije“. On je takođe informisao da je urađen Nacrt Plana upravljanja za NP Skadarsko jezero za period 2016 – 2020 uz ekspertsku podršku Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) i u partnerstvu sa NVO Green home i INCA iz Albanije, a da je Vlada već ranije donijela Odluku o izradi novog PPPN za region Skadarskog jezera koji će biti u funkciji dalje afirmacije zaštite Parka i njegove održive turističke valorizacije.

Podsjećamo da su u cilju efikasnije saradnje na zaštiti, razvoju i promociji, te u skladu sa praksom evropskih zemalja, Nacionalni parkovi Crne Gore ove godine počeli sa osnivanjem socio-ekonomskih tijela koja će nastojati da obezbijede adekvatno aktivno učešće zainteresovanih strana u procesima funkcionisanja nacionalnih parkova. Od aprila do danas osnovani su Forumi za NP Lovćen, NP Durmitor, NP Biogradsku goru i NP Skadarsko jezero, a predstoji osnivanje za NP Prokletije.

Socio-ekonomski forumi imaju za cilj postizanje pune integracije interesa lokalne populacije i privrednih subjekata u procesima odlučivanja i upravljanja u nacionalnim parkovima kroz unaprijeđenje saradnje između zainteresovanih strana i upravljača, razvijanje postojećih i stvaranje novih oblika saradnje sa zainteresovanim stranama, pospješivanje ekonomskih aktivnosti i poslovanja subjekata u nacionalnom parku, efikasnije uvažavanje interesa lokalnih zajednica, pospješivanje sprovođenja mjera upravljanja, poboljšanje informisanosti zainteresovanih strana i upravljača o aktivnostima koje se planiraju ili sprovode u nacionalnom parku, razmjenu iskustava i primjenu najboljih praksi u upravljanju zaštićenim područjima, kao i postizanja šireg koncenzusa oko ciljeva upravljanja parkom.
S osnivanja Foruma

Otvorene prijave za nagradu Natura 2000 pri Europskoj komisiji

Nakon izrazito uspješne prve dvije godine, Europska komisija i treću je godinu otvorila prijave za nagradu "Natura 2000", kojom se odaju priznanja vodećim postignućima u području očuvanja prirode. Poziv na podnošenje prijava objavljen je danas i bit će otvoren do 1. prosinca 2015.

Svi subjekti uključeni u aktivnosti mreže Natura 2000 mogu se prijaviti za Nagradu. Za neku od pet nagradnih kategorija dobrodošle su prijave lokalnih i nacionalnih tijela, poduzeća, vlasnika zemljišta, nevladinih udruga, obrazovnih ustanova i pojedinaca iz svih 28 država članica Unije.

Nagrada "Natura 2000" priznanje je za izvrsnost u upravljanju i promicanju mreže i ciljeva, te podizanju svijesti o mreži Natura 2000 i njezinom doprinosu dobrobiti građana Europe. Stoga se, uz pet postojećih nagradnih kategorija, „Nagrada europskog građanina“ dodjeljuje prijavi koja je primila najviše nominacija putem otvorenog javnoga glasovanja na internetskoj stranici Nagrade.

Pobjednike će proglasiti povjerenik Komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella tijekom svečanosti na visokoj razini u Bruxellesu u svibnju 2016. godine.

Izrazito bismo cijenili Vašu podršku u promicanju profila nagrade i komunikaciji sa svima uključenima u mrežu Natura 2000. Molimo da proslijedite obavijest kako bi što više potencijalnih kandidata dobilo informacije o nagradi.

Za više informacija o načinu prijave posjetite mrežnu stranicu:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Dodatne savjete iz najboljih prijava iz 2014. i 2015. godine potražite u referentnim izvješćima na adresihttps://www.adelphi.de/en/publication/european-natura-2000-award-benchmarking-report.

Za sva daljnja pitanja/prijedloge kontaktirajte tajništvo nagrade "Natura 2000": n2000awards@adelphi.de

15. ruj 2015.

Tražimo osobu za komunikacije u mreži Parkovi Dinarida!!!

Pozdrav svima,

Objavili smo danas oglas za stručnjaka za komunikacije asocijacije "Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida"! Ako znate nekoga tko bi bio idealan za taj posao, molim vas podijelite oglas, proslijedite, tražimo najbolje kandidate!
Osoba koja će se baviti komunikacijama bit će najčešće s vama u komunikaciji ;) Ta će osoba uređivati ovaj blog, društvene mreže, preuredit će u potpunosti web stranicu parksdinarides.org... Sudjelovat će u pripremi naših zajedničkih konferencija, vodit će računa o tome da su svi članovi asocijacije pravovremeno informirani o svemu što se radi u parkovima...

Hvala na svakoj pomoći, a oglas je ovdje: http://adria.panda.org/?252490/WWF-Adria-job-opening-Communications-officer-in-the-Parks-Dinarides-network

Petra

2. ruj 2015.

Nacionalnom parku Tara Zeleni list

Nacionalni park Tara u Srbiji dobio je Zeleni list za aktivnosti u 2014. godini u najstarijoj nacionalnoj ekološkoj akciji pod nazivom „Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine“, koja se kontinuirano organizuje već 32 godine.

U akciji su učestvovali građani sa područja cele Srbije, koji su predlagali pojedince, udruženja, kompanije i institucije za Zeleni ili Crni list na osnovu projekata ili akcija realizovanih u 2014. godini kojima je dat značajan doprinos očuvanju ili narušavanju životne sredine.

Priznanje Nacionalnom parku Tara je dodeljeno zbog uspešnog saniranja posledica požara pošumljavanjem na nepristupačnim terenima na području sela Zaovine u okviru akcije "Toshiba ume da posadi šume".
Dobitnici nagrada


Ovu akciju svake godine zajednički organizuju Pokret gorana Vojvodine, Ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije koji dodeljuju Zeleni list najvećim zaštitnicima i Crni list najvećim zagađivačima u prethodnoj godini. Reč je o najpoznatijoj i najstarijoj ekološkoj akciji u našoj zemlji.

Ranko Milanović
Rukovodilac službe turizma i edukacije NP Tara

28. kol 2015.

Nacionalni parkovi Crne Gore preuzeli upravljanje Ulcinjskom solanom

S potpisivanja ugovora u Podgorici
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore i AD Solana „Bajo Sekulić“ u stečaju zaključili su krajem augusta Ugovor o zakupu. Predmet ugovora, koji su potpisali direktor JPNPCG Zoran Mrdak i stečajni upravnik Solane Ognjen Jovović, predstavlja zakup cjelokupne imovine privrednog društva AD Solana „Bajo Sekulić“ na period od jedne godine, a koja se sastoji od nepokretne imovine (zemljište i objekti) i pokretne imovine (tehnološke linije – oprema za proizvodnju i preradu soli, vozila, građevinske mašine).

Nakon potpisivanja Ugovora, na Konferenciji za medije organizovane tim povodom, govorili su Daliborka Pejović, državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zoran Mrdak, direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i Ognjen Jovović, stečajni upravnik AD Solane „Bajo Sekulić“.

„JPNPCG upravlja sa 7,58 % teritorije Crne Gore, odnosno prostorom pet crnogorskih nacionalnih parkova, a shodno zakonu, njegova osnovna djelatnost je zaštita, unaprjeđivanje i razvoj zaštićenih prirodnih područja. Imajući u vidu da područje Ulcinjske solane, kao buduće zaštićeno područje, odnosno područje od nacionalnog interesa, posjeduje vanredne prirodne i privredne vrijednosti, JPNPCG je danas zaključilo Ugovor o zakupu sa Solanom. U tom cilju, JPNPCG će preduzimati sve potrebne mjere i radnje kako bi se održao i unaprijedio uspostavljeni ekosistem u zakupljenom području i nastojati da kroz zaštitu, promociju i razvoj turističke ponude na bazi prirodnih potencijala omogući dodatnu valorizaciju zakupljene imovine. Zakupljenu imovinu JPNPCG će koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, isključivo u svrhu koja joj je namijenjena, prema planovima društva, odnosno planskim dokumentima Crne Gore i Opštine Ulcinj. Shodno Ugovoru, JPNPCG će, ukoliko se stvore neophodne pretpostavke, organizovati proces proizvodnje soli ili razvoj drugih komplementarnih djelatnosti“, istakao je u obraćanju medijima Zoran Mrdak, direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore.


Ulcinjska solana
Solana će u skorije vrijeme biti proglašena ili parkom prirode ili spomenikom prirode, saopštila je Daliborka Pejović, državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma, na današnjoj Konferenciji. Ona je takođe podsjetila na dosadašnje aktivnosti u vezi sa zaštitom Solane i u tom pravcu istakla da je Vlade Crne Gore krajem maja usvojila Informaciju o značaju Solane kao Emerald područja u Crnoj Gori posebne biološke i prirodne vrijednosti i u zaključcima opredjelila potreban nedostajući izvor sredstava od 80.000 eura kako bi se saniralo stanje sa infrastrukturom. Do sada je izvršena kompletna rekonstrukcija na pumpnom postrojenju Đerane, uvođenje nove elektro opreme i transformatora, kao i građevinski radovi na obezbjeđenju objekata za sve elektrosisteme. Od predviđenih aktivnosti na Solani, definisanih kroz zaključke i rad Koordinacionog tima kojim je rukovodilo MORT, realizovane su sve ključne aktivnosti, a u narednim koracima preostaje proglašenje solane Ramsar područjem što predstavlja jedan od zaključaka međunarodne konferencije održane u aprilu u Podgorici u organizaciji Evropske Komisije.Takođe je urađena specifikacija potrebnih sredstava kojima bi se u narednoj godini zaštitila Solana, uposlili kadrovi za monitoring i zaštitu biodiverziteta i rekonstrukciju preostale infrastrukture i time obnovio život na Solani.

Ona je takođe istakla da je model budućeg upravljanja Solanom povjeren Nacionalnim parkovima Crne Gore imajući u vidu da JPNPCG već 63 godine upravlja sa oko 8% Crne Gore i u tom pravcu ima sve potrebne kadrovske, finansijske i tehničke kapacite, što je takođe podržano od strane EK, Delegacije u Podgorici, te ambasada Njemačke, Francuske i Poljske.

„Ulcinjska solana kojoj se u posljednje vrijeme posvećuje pažnja u mjeri u kojoj to ona i zaslužuje, predstavlja neiscrpnu temu sa različitih aspekata, saopštio je Ognjen Jovović stečajni upravnik Solane i informisao da je „Solana u stečaju već deset godina i da se traži način da se taj problem riješi. U tom pravcu potrebno je sve postojeće resurse staviti u funkciju, odnosno valorizovati vrijednosti Solane u privrednom, odnosno turističkom smislu, poštujući sve aspekte zaštite njenog biodiverziteta. Osnovna djelatnost Solane je proizvodnja soli, ali se ona, kao i kod drugih solana, može unaprijediti i kroz razvoj turizma, marikulture, izgradnju vjetroparkova i solarnih parkova, u skladu sa protorno-planskom dokumentacijom i studijama zaštite životne sredine. U tom pravcu, upravo su NPCG institucija koja može da odgovori ovim zahtjevima“.

PR služba JP NGCG

13. kol 2015.

Ritmom bubnja u NP Durmitor i NP Lovćen


Na manifestaciji je održan koncert bubnjarskog benda Dragoljuba Đuričića
Posjetioci crnogorskog Nacionalnog parka Lovćen su 7. avgusta imali priliku da uživaju u raznovrsnim aktivnostima čime je ujedno završena dvodnevna Manifestacija pod nazivom „Ritmom bubnja“ koju su organizovali Nacionalni parkovi Crne Gore u cilju promocije aktivnog odmora u NP Durmitor, 6. avgusta i u NP Lovćen, 7. avgusta.

Ulaz u oba Parka bio je besplatan od 14-20.00 časova. U prvom dijelu manifestacije promovisane su pješačke i biciklističke ture, avanturistički parkovi, vožnja kajacima i čamcima u NP Durmitor, kao i novi turistički proizvodi, kao što je crosscountry staza u NP Durmitor, „Staza za boso hodanje“ u NP Lovćen, „Šuma za čitanje“ i Dječija igrališta u oba Parka, dok je u drugom dijelu manifestacije organizovan koncert bubnjarskog benda Dragoljuba Đuričića.

Biciklisti u NP Lovćen


Tako su posjetioci NP Lovćen imali priliku da voze bicikle biciklističkom stazom od Ivanovih korita do Štirovnika i pješače stazom Ivanova korita–Treštenik–katun Dolovi-Ivanova korita uz vodičku uslugu članova Planinarskog kluba „Kapetan Angel“, voze „kvadrove“ i džipove TA „Explorer“ i po sniženim cijenama uživaju u turističkoj ponudi Avanturističkog parka. U četvrtak, 6. avgusta, posjetioci NP Durmitor su imali priliku da pješače stazom „Tri jezera“ uz vodičku uslugu profesionalnog vodiča Gorske službe spasa Zorana Vojinovića, voze čamce i kajake na Crnom jezeru uz instrukciju članova Kajakaškog kluba „Morača“ iz Podgorice, voze bicikle novom crosscountry stazom Crno jezero-Barno jezero-Mlinski potok-Crno jezero uz asistenciju članova Biciklističkog kluba „Tempo“ iz Podgorice, koriste sadržaje Avanturističkog parka Crno jezero i usluge Caffe restorana „Crno jezero“ i „Crno jezero One“ po sniženim cijenama.
Kajakaši u NP Durmitor


Nacionalni parkovi Crne Gore pozivaju sve ljubitelje boravka u prirodi da posjete i ostale Parkove i uživaju u šetnji i odmoru u NP Biogradska gora, krstarenju najvećim slatkovodnim jezerom Balkana, NP Skadarsko jezero i planinarskim i biciklističkim stazama NP Prokletije.


Marijana Džaković,
JP Nacionalni parkovi Crne Gore