20. svi 2015.

Brojne aktivnosti na projektu Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera

U srijedu, 20. maja, su na obali Nacionalnog parka Skadarskog jezera u mjestu Podhum partneri na projektu „Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera“, većinski finansiranog of Critical Ecosystem Partnership Fund-a, a koji se sprovodi u Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj, informisali kako o realizovanim tako i o budućim aktivnostima na zaštiti i očuvanju ove vrste.

Tim povodom, direktor NP Skadarsko jezero Goran Škatarić se zahvalio svim učesnicima na Projektu i uspješnoj realizaciji aktivnosti koje zajedno realizuju Noé Conservation, Tour du Valat, EuroNatur, Asocijacija za zaštitu akvatičnih divljih vrsta iz Albanije, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Prirodnjački muzej Crne Gore i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore - NP Skadarsko jezero. „Strateški cilj Nacionalnog parka je da u implementaciji raznovrsnih aktivnosti uključimo sve subjekte koji učestvuju u zaštiti i promociji Nacionalnog parka vjerujući da se samo integralnim djelovanjem mogu postići efikasniji rezultati – efikasnija zaštita, očuvanje i saradnja“.

Koordinator Projekta u JPNPCG Nela Vešović Dubak je podsjetila da „Projekat ima za cilj unaprijeđivanje monitoringa i poboljšanje istraživanja kudravog pelikana kroz podršku institucija i lokalne uprave što pored očuvanja ove vrste doprinosi i promociji prirodnog nasljeđa Skadarskog jezera. U okviru Projekta, do sada su, između ostalog, postavljeni splavovi za gniježđenje pelikana, plutače sa informacijom o zabrani ulaska u specijalni rezervat prirode, uspostavljena je zonacija oko njihove kolonije i videomonitoring na splavovima za pelikane. Takođe je uspostavljen redovan monitoring pelikana, a na osnovu prikupljenih rezultata, odrađen je godišnji cenzus i kratka studija o uspješnosti gniježđenja ove vrste. Cijeli Projekat je uključivao i saradnju sa lokalnom zajednicom Podhum i ribarska udruženja sa prostora Malesije.

Predsjednik francuske organizacije Noe Conservation Arnaud Greth je iskazao svoje zadovoljstvo što je u Crnoj Gori, dosadašanjom saradnjom partnera na projektu i ostvarenim dobrim rezultatima. „Kako je pelikan migratorna vrsta njegovim monitoringom u okviru Projekta utvrdiće se brojnost, stanje i vitalnost ove populacije u Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj, a to će ujedno doprinijeti i prekograničnoj saradnji, kroz uključivanje više institucija, NVO sektora i lokalnih zajednica ka ostvarivanju zajedničkog cilja“.

Direktor Prirodnjačkog muzeja Ondrej Vizi je istakao da je „ovaj Projekat dao svoje prve rezultate, te da je zadatak Muzeja monitoring pelikana sa vode iz čamca. Sada Muzej ima potpune podatke o načinu gniježđenja pelikana na splavovima, tačno znamo gdje su i koliko ih ima. On je takođe istakao da je monitoringom utvrđeno da je „najuspješnije gniježđenje pelikana u posljednjih pedeset godina ostvareno prošle godine kada je registrovano 48 parova“. Ovim Projektom je takođe prikupljena bogata foto dokumentacija koja će biti korišćena za sve namjene, a da je zajedničkom saradnjom više partnera, projekat pokazao svoju pravu vrijednost“.

Direktor NVO Centra za zaštitu i proučavanje ptica Darko Saveljić je informisao da su „rezultati saradnje na projektu evidenti jer je zavidan broj pelikana i njihova populacija postaje sve stabilnija. Uspješnost gniježđenja je veća nego minulih godina, odnosno u posljednjih pedeset godina od kad intenzivno pratimo pelikane. On je takođe istakao da je smanjen broj nelegalnih ulazaka u rezervate podsjetivši da je rezervat zoniran i da je strogo zabranjen ulazak u njega osim u naučno-istraživačke svrhe“.

Nastavak projekta fokusira se na razvoj eko-turističke ponude zasnovane na posmatranju i zaštiti pelikana u saradnji sa lokalnim stanovništvom. U narednom periodu planirane su aktivnosti na renoviranju, elektrifikaciji i opremanju objekta u Podhumu koji će biti korišćen kao info-centar i objekat Službe zaštite. Nastaviće se aktivnosti na izučavanju i monitoringu pelikana, njegovoj zaštiti i unošenju podataka u bazu, praćenju njihovog stanja videomonitoringom i izradi godišnjih studija o uspješnosti gniježđenja.

PR služba JPNPCG
Text-to-speech function is limited to 100 characters

Obilježavanje Evropskog dana parkova u NP Skadarsko jezero

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obilježiće jedan od najznačajnijih međunarodnih ekoloških datuma „Evropski dan parkova“ u NP Skadarsko jezero u ponedjeljak, 25. maja.

Evropski dan parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj datum je odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova, odnosno devet nacionalnih parkova u Švedskoj 24. maja 1909. godine. Ovogodišnji Evropski dan parkova obilježava se pod sloganom: Priroda je naš posao. Upravo u tom pravcu, pozvali smo predstavnike proizvođača domaćih proizvoda da izlože svoje proizvode i plasiraju ih na platou ispred Centra za posjetioce u Virpazaru.

U cilju edukacije, povodom obilježavanja ovog datuma, edukatori Nacionalnih parkova Crne Gore su osmislili raznovrstan program za učenike četvrtog razreda OŠ “Pavle Rovinski” iz Podgorice. Učenici će najprije posjetiti Centar za posjetioce na Vranjini i tokom predavanja saznati o značaju Evropskog dana parkova, potom Centar za posjetioce na Virpazaru gdje će imati prilike da se u neposrednom susretu sa proizvođačima lokalnih proizvoda upoznaju sa načinom izrade domaćih proizvoda, predmeta i suvenira, obiđu restaurirano utvrđenje Besac i u vožnji brodom se upoznaju sa prirodnim i kulturnim vrijednostima NP Skadarsko jezero.

Marijana Džaković, JPNPCG
Text-to-speech function is limited to 100 characters

19. svi 2015.

U Bihaću održan sastanak upravnog odbora Asocijacije „Parkovi Dinarida“

Zoran Mrdak i Amarildo Mulić
U petak 15.maja 2015. godine, u Bihaću je održan 2. sastanak Upravnog odbora Asocijacije „Parkovi Dinarida“, a koja je uz podršku WWF-a osnovana krajem prošle godine u Crnoj Gori.

Inicijativa o formiranju regionalnog saveza zaštićenih područja na prostoru zemalja Dinarskog luka jedan je od rezultata koji su proizašli iz projekta „Parkovi Dinarskog luka“ čiji implementator je bio WWF. Među prioritetnim zadacima ove organizacije jeste poboljšanje saradnje između zaštićenih područja i lokalnih uprava, kao i interesnih skupina pri ispunjenju njihovih zadataka koji se tiču zaštite prirode i održivog razvoja.

Asocijaciju čine zaštićena područja iz 8 zemalja regije, ispred Bosne i Hercegovine jedan od osnivača je Nacionalni park Una čiji direktor Amarildo Mulić je i potpredsjednik Asocijacije. Osnivači ove organizacije usaglasili su se da se ovo pravno lice registrira u Crnoj Gori sa sjedištem u Podgorici, predsjednik je Zoran Mrdak, direktor JP Nacionalni Parkovi Crne Gore.

Na 2. sastanku UO Asocijacije predsjednik Mrdak je upoznao članove o dosad poduzetim aktivnostima sukladno zaključcima sa ranijeg sastanka, uspostavljanju Sekretarijata Asocijacije, predstavljen je Plan rada za 2015. godinu i financijski plan, Poslovnik o radu UO, prijedlog visine članarine i razmatranje prijema novih članova.

Doneseni su zaključci po kojima će se kreirati realni planovi do kraja tekuće godine, način i uvjeti uključivanja novih članova u Asocijaciju, te vršenje pripremnih radnji za planirane projekte u narednom periodu, što je bila preporuka i predstavnika WWF-a koji su prisustvovali na ovom sastanku.

Planirane projektne akivnosti će stvoriti kvalitetnije uvjete za zaštitu prirodnih kulturnih vrijednosti u zaštićenim područjima mreže , kao i održivog razvoja u okvirima propisane zaštite.

Izvor: LINK

6. svi 2015.

Klaus Toepfer Fellowship Programme for Future Leaders in Nature Conservation

The application process to the 3rd round of the Klaus Toepfer Fellowship Programme for Future Leaders in Nature Conservation from the Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia has now opened. This extra-occupational programme combines joint learning on key conservation topics with management and leadership training, excursions to leading nature conservation institutions, and a transfer project. Application documents and further information about the programme are available at www.bfn.de/klaus-toepfer-fellowship.html. Application deadline for the 2015-2017 programme is 30 June, 2015.
Text-to-speech function is limited to 100 characters

27. tra 2015.

Pripremate li slavlje za Europski dan parkova?

Već 26 godina dana 24.5. obilježava se Europski dan parkova! Ovogodišnji moto proslave je "Priroda je naš posao" - priroda koju imamo naša je briga: iako vrijedna sama po sebi, neophodna je za zajednice ali i za poslovanje.
Poziv od Europarc Federacije prenosimo u cjelosti. Javite nam što planirate - rado ćemo vaše planove podijeliti s drugim članovima mreže Parkovi Dinarida!Dear EUROPARC Members,


Only 2 weeks left to promote your events for the European Day of Parks 2015!

On one day in the year, European Day of Parks, we come together from across Europe, with a shared passion for nature and landscapes. It gives us an opportunity to look beyond our parks and highlight their importance to the environmental, social and economic development of our regions, countries and European society.

The European Day of Parks is a commemorative day for Protected Areas across Europe that was launched in 1999 by the EUROPARC Federation to celebrate Protected Areas throughout Europe.
It is important that as many EUROPARC sections, organisations and members as possible get behind this event, and show together our strength in numbers. The power of a day when we are all speaking with one voice, using our local, regional, national and European media to show who we are and what we do. So, celebrate and support European Day of Parks!

This year we show that Nature is our Business! The nature we have in our care, is valuable in its own right, but needed for business and communities too.
We have prepared for you logos, cards and posters you can use for promoting and launch the event in your Protected Area. The material provided is free to use for members and can be used on your website, your own communication channels or on printed documents.

You will find here all the instructions and material we have designed for you.

So why not make a special natural market place, showcasing all your local products, or make a joint promotion with sustainable businesses? You can even highlight nature guiding and nature watching in your park… show that looking after nature is the “business “of the park.

There are many ideas to take part in European Day of Parks. We just ask you let us know your events before the 11th May 2015 so we can highlight them. It is important that we multiply all your efforts together and show our strength in numbers.

Please fill in the event form and send us details of your events, and pictures of them when they happen. You can also contact Anthony Luttmann for any questions or visit our website.

So have great events, and Celebrate together European Day of Parks. Because Nature is OUR Business.


On behalf of

Ignace Schops
President EUROPARC Federation

24. tra 2015.

U Plužinama proglašen prvi Regionalni park Crne Gore

U Skup­šti­ni op­šti­ne Plu­ži­ne u srijedu, 22.4. 2015., na Dan planeta Zemlje, jed­no­gla­sno je usvo­je­na od­lu­ka o pro­gla­še­nju Re­gi­o­nal­nog par­ka „Pi­va“, pr­vog te vr­ste u Cr­noj Go­ri. Taj po­seb­no za­šti­će­ni pre­dio za­u­zi­ma­će po­vr­ši­nu od 32, 4 hi­lja­de hek­ta­ra, od­no­sno 38 od­sto te­ri­to­ri­je plu­žin­ske op­šti­ne, i po­ve­zi­va­će Na­ci­o­nal­ne par­ko­ve „Dur­mi­tor“ i „Su­tje­ska“ ko­ji pri­pa­da Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

Di­rek­tor Na­ci­o­nal­nih par­ko­va Cr­ne Go­re Zo­ran Mr­dak ka­zao je da su od­bor­ni­ci SO Plu­ži­ne do­ni­je­li isto­rij­sku od­lu­ku ka­ko za svo­ju op­šti­nu, ta­ko i za dr­ža­vu. Mr­dak je re­kao da je Cr­na Go­ra još pri­je 137 go­di­na po­če­la na or­ga­ni­zo­van na­čin da ču­va svo­ju pri­ro­du, jer su sta­nov­ni­ci is­pod Bje­la­si­ce 1878. go­di­ne knja­zu Ni­ko­li po­klo­ni­li svo­je naj­vred­ni­je šu­me, ko­je je on po­tom pro­gla­sio za­bra­nom. Mr­dak je po­ru­čio da je Pi­va od ju­če u po­ro­di­ci 83 za­šti­će­na pod­ruč­ja re­gi­je, gdje uz 42 na­ci­o­nal­na par­ka po­sto­ji i 40 re­gi­o­nal­nih.
-Na­ci­o­nal­ni i re­gi­o­nal­ni par­ko­vi šan­sa su za raz­voj, pa u nji­ma Cr­na Go­ra ima ve­li­ke po­ten­ci­ja­le, a da bi­smo ih is­ko­ri­sti­li mo­ra­mo dje­lo­va­ti ko­or­di­ni­ra­no. Mo­ra­mo bi­ti hra­bri, ima­ti ide­ja i zna­nja da bi te po­ten­ci­ja­le uspje­li da is­ko­ri­sti­mo. Mo­ra­mo da gra­di­mo in­fra­struk­tu­ru, da edu­ku­je­mo ka­dro­ve, da pro­mo­vi­še­mo i da ima­mo do­bru uslu­gu za go­ste bez ob­zi­ra na to oda­kle do­la­ze, ka­zao je Mr­dak.

Više o svemu pročitajte ovdje.
Čestitke novom parku, članu asocijacije Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida!!!

Only 2 days left for Early-Bird Registration for Little Syndey!

Discounted early bird prices are only available through April 25 — only two days from now! — so register today to join us May 28-31, 2015, in Hainburg, Austria. When you register by April 25, you’ll be securing:
EUR 50 early bird discount.
The opportunity to meet our keynote speakers, such as newly appointed IUCN Director General, Inger Andersen; Europarc Federation President, Ignace Schops & IUCN World Commission on Protected Areas Chair, Ernesto Enkerlin-Hoeflich; among others.
Your place in an exciting community of protected areas professionals, which provides opportunities to network, socialize and collaborate with others in your specialized field.
Participation in a conference experience unlike any other, with outstanding professional and social opportunities!

Register by April 25 to get all this and more. Don’t delay!

The whole program you can find here.